ನಲ್ಮೆಯ ಗೆಳೆಯ -ಗೆಳತಿಯರಿಗೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಹೃದಯವಾಣಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಆದರದ ಸ್ವಾಗತ... ನನ್ನ ಮನದಾಳದ ಮಾತು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಂಬಿಸಿದ್ದೇನೆ ಬಿಡುವಿದ್ದಾಗ ಓದಿ ಮನಸ್ಸಿನ ನೋವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಗುರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಜೊತೆಗೆ ಸಲಹಿ ಹಾರೈಸಿ :))

Search This Blog

Wednesday, May 16, 2012

ಜಿಜ್ಞಾಸೆ

***********************************************************************************************


ಮನದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿದ 
ಬಕುತಿ, ಶಿರವ ಸೇರದೆ 
ನೆಲಕಚ್ಚಿ ಅಣಕಿಸುತಿದೆ!!
                     -ಗಣಿ 
***********************************************************************************************

No comments:

Post a Comment