ನಲ್ಮೆಯ ಗೆಳೆಯ -ಗೆಳತಿಯರಿಗೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಹೃದಯವಾಣಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಆದರದ ಸ್ವಾಗತ... ನನ್ನ ಮನದಾಳದ ಮಾತು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಂಬಿಸಿದ್ದೇನೆ ಬಿಡುವಿದ್ದಾಗ ಓದಿ ಮನಸ್ಸಿನ ನೋವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಗುರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಜೊತೆಗೆ ಸಲಹಿ ಹಾರೈಸಿ :))

Search This Blog

Sunday, May 31, 2015

ಆಮಶಂಕೆ

***********************************************************************************************
ಇತ್ತೀಚೆಗೇಕೋ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ
ಅತಿ ಸಾರ ಆಮಶಂಕೆಯ
ಒಡೆತ.. 
ಏನೇ ನೆನಪುಗಳನು ತಿಂದರೂ
ಅದು ನಿಲ್ಲುತ್ತಿಲ್ಲ ...
ಓ.ಆರ್.ಎಸ್ ಪುಡಿಯಾಗಿ
ಒಮ್ಮೆ ಎನ್ನ
ತಡೆಯಿಲ್ಲದೆ ಭಾವನೆಗೆ
ಅಲ್ಪ ವಿರಾಮವನಾದರೂ ನೀಡುವೆಯಾ !!


***********************************************************************************************

Wednesday, May 20, 2015

***********************************************************************************************
ಬರುವಾಗ ನಾನಳುತಿದ್ದೆ
ಕಣ್ಣ ರೆಪ್ಪೆಯನೂ ತೆರೆಯದೆ!!
ಸುತ್ತರೆಲ್ಲರೂ ನಗುತಿದ್ದರು
ಬಂದೆಯಾ ಗುಗ್ಗು ಅನುಭವಿಸು
ಹಾಳು ಮಾನವ ಜನುಮವನ್ನೆಂದು!!
ಹೊರಡುವಾಗ ನಾನಗುತ್ತಿದ್ದೆ
ಸದ್ಯ ಮುಕ್ತಿ ದೊರೆಯುತಿಹುದೆಂದು!
ಅವರು ಅಳುತ್ತಿದ್ದರು ಇಷ್ಟು ಬೇಗನೆ
ಹೊರಟು ಹೋದೆನಲ್ಲಾ ಎಂದು!

***********************************************************************************************

Sunday, May 10, 2015

ಅಗೋಚರ!

***********************************************************************************************

ಪರಿಚಿತ ಜನಗಳ ಮುಂದೆ
ಅಪರಿಚಿತನಂತೆ
ಆಗಸದಿ ಅತೀ ಎತ್ತರದಿ
ಹಾರಾಡುವ ಹದ್ದಿನಂತೆ
ಕತ್ತಲೆಯ ಕನ್ನಡಿಯಲ್ಲಿ
ಪ್ರತಿಬಿಂಬವ ಹುಡುಕುತಿರುವ
ಹುಚ್ಚು ಮನಕೆ
ಅದೇನಾಗಿದೆಯೆಂದು
ಆವ ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯಗಳ ಅರಿವಿಗೂ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ


***********************************************************************************************

Friday, May 1, 2015

ಆತ್ಮದೇವತೆ

***********************************************************************************************
ನೀ ಮರೆತರೂ
ನೀನನ್ನಗಲಿದರೂ
ಈ ಹುಚ್ಚು ಹ್ರದಯದ
ಬಡಿತದಿ ಕೇವಲ ನಿನ್ನದೇ ಕೂಗು
ಪ್ರತಿ ಮಿಡಿತದಲೂ ನಿನ್ನದೇ ಧ್ಯಾನ
ಆತ್ಮದೇವತೆಯಂತೆ ನೀನೆಗೆ!
ಆವ ಅಪೇಕ್ಷೆಯೂ ಎನಗಿಲ್ಲ
ನಿನ್ನಯ ನೆನಪಿನ ಅಮಲಿನಲ್ಲೇ
ಎನ್ನೆದೆಯ ಕಳಶಕೆ ನಿತ್ಯವೂ
ಅಭಿಷೇಕ!!
ತ್ರಪ್ತನಾಗುವನಾ ಪರಮಾತ್ಮ...
ನಿಷ್ಕಲ್ಮಶ ಪ್ರೀತಿಯ ಬಕುತಿಯಲ್ಲಿ!!!

***********************************************************************************************