ನಲ್ಮೆಯ ಗೆಳೆಯ -ಗೆಳತಿಯರಿಗೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಹೃದಯವಾಣಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಆದರದ ಸ್ವಾಗತ... ನನ್ನ ಮನದಾಳದ ಮಾತು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಂಬಿಸಿದ್ದೇನೆ ಬಿಡುವಿದ್ದಾಗ ಓದಿ ಮನಸ್ಸಿನ ನೋವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಗುರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಜೊತೆಗೆ ಸಲಹಿ ಹಾರೈಸಿ :))

Search This Blog

Thursday, April 25, 2013

***********************************************************************************************
ನೀನಿಲ್ಲದಿರೆ ನನ್ನ ಬಾಳು !
ಇಂದ್ರಿಯವಿಲ್ಲದ ದೇಹದಂತೆ 
ಭಾವನೆಯಿಲ್ಲದ ಮನಸ್ಸಿನಂತೆ 
ಪದಗಳಿರದ ಬಿಳಿ ಹಾಳೆಯಂತೆ
ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಎನ್ನ ಬಾಳು ನಶ್ವರ 
ನನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗದಿರು ಓ 
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
ಆಸಕ್ತಿಯೇ !!

~ ಜಿ. ಪಿ. ಗಣಿ ~

***********************************************************************************************

Monday, April 15, 2013

ಸಮರದೋಳ್ ಇಚ್ಚಾಶಕ್ತಿಯ ಕೆಣಕಿ ಉಳಿದವರಿಲ್ಲ !!

***********************************************************************************************
ಆಗುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಹಿಂದೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ 
ಕಷ್ಟವೆಂದು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂರುವುದಿಲ್ಲ 
ಆದದ್ದು ಆಗಲಿ ಹೋದದ್ದು ಹೋಗಲಿ 
ಸಾರುವೆ ನಿನ್ನೆದುರು ಸಮರವ !
ತೋರುವೆ ನನ್ನಯ ಬಲವ !

ನಾಚಿ ನೀ ದೂರ ಓಡಬೇಕು !
ನನ್ನ ಒಂದೊಂದು ಬೆಳವಣಿಗೆಯ 
ಕಂಡು ನೀ ಹೆದರಿ ಮರೆಯಾಗಬೇಕು !

ನೋಡಿಯೇ ಬಿಡುವ ಬಾ ಚಿಂತೆಯೇ
ನೀನಾ ! ನಾನ !

~ ಜಿ.ಪಿ. ಗಣಿ ~

***********************************************************************************************

Friday, April 12, 2013

***********************************************************************************************
ಕಣ್ಣು ತೆರೆದರೂ , ಕಾಣಲಾಗದ !
ಕಿವಿ ಕೊಟ್ಟರೂ , ಆಲಿಸಲಾಗದ !
ಸ್ಪರ್ಶಕ್ಕೂ ನಿಲುಕಲಾಗದ !
ಆದರೂ ಬದುಕನ್ನು ತನಗೆ ಬೇಕಂತೆ 
ಕುಣಿಸುವ ರಂಗಮಂದಿರವಿದುವೇ

.

.

.
.
.
.
.
.
.
"ಅಂತರಂಗ"


~ ಜಿ. ಪಿ. ಗಣಿ ~ 
***********************************************************************************************

Wednesday, April 10, 2013

ಕೊಲ್ಲದಿರು ನೆನಪೇ ನೀ ಬರಿ ಮರೀಚಿಕೆ !

***********************************************************************************************
ಗತಿಯಿಲ್ಲದ ಮನವ 
ಹಿಡಿತವಿಲ್ಲದ ನಲಿವ 
ಹೊತ್ತು ತಂದೆ ನೀನು !
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಿಮಿಷವೂ 
ನಿನ್ನ ನಗುವ ಕಂಡೆ !
ಒಳಗಿನ ಮಗುವು ಅರಳಿ 
ಕರಗಿತ್ತು ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸೆಂಬ ಹೆಬ್ಬಂಡೆ !

ಅಂತರಂಗದಿ ಸುರಿಯುತಿದೆ ಸಂತಸದ ಜಡಿಮಳೆ
ಸೂರ್ಯನಂತೆ ನಿನ್ನ ಮೊಗವ ಕಾಣಲೆನೆಗೆ
ಕಾಮನಬಿಲ್ಲಂತೆ ಗರಿಗೆದರಿದವು
ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಆಸೆಗಳ ಸುರಿಮಳೆ !

ನಿನ್ನ ಪಿಸು ಮಾತು ಕೇಳುವಾಕ್ಷಣ ....
ಕಳೆದು ಹೋದೆ ನನ್ನೇ ನಾ !
ನೀ ಮೌನವಾದಾಗ ಹುಡುಕುತಿದ್ದೆ
ನಿನ್ನೊಳಗೆ ನನ್ನೇ ನಾ ! ನನ್ನೇ ನಾ !

~ಜಿ.ಪಿ.ಗಣಿ~


***********************************************************************************************