ನಲ್ಮೆಯ ಗೆಳೆಯ -ಗೆಳತಿಯರಿಗೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಹೃದಯವಾಣಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಆದರದ ಸ್ವಾಗತ... ನನ್ನ ಮನದಾಳದ ಮಾತು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಂಬಿಸಿದ್ದೇನೆ ಬಿಡುವಿದ್ದಾಗ ಓದಿ ಮನಸ್ಸಿನ ನೋವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಗುರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಜೊತೆಗೆ ಸಲಹಿ ಹಾರೈಸಿ :))

Search This Blog

Saturday, July 25, 2015


***********************************************************************************************
ಕಂಡ ಹೂಗಳೆಲ್ಲವನ್
ಮುಡಿಗೇರಿಪಲು ಹಾತೊರೆಪುದು 
ನಮ್ಮೀ ಮನವು...
ಆ ಹೂಗಳನೆಲ್ಲವನದರಪಾಡಿಗಲ್ಲೇ
ತೊರೆದೆಡೆ 
ಮತ್ತಷ್ಟು ಸೊಬಗನು
ಕಾಣ್ಬೆವು!


~ಜಿ.ಪಿ.ಗಣಿ~
***********************************************************************************************

Monday, July 20, 2015


***********************************************************************************************
ಕನ್ನಡಿಯೊಳು ಯಾರೋ
ಅಣಕಿಸಿಹರು
ಕೊಂಚ ಹೊತ್ತು ದಿಗ್ಭ್ರಮೆ!
ನನ್ನದೇ ಬಿಂಬವೇ?
ಎಡ ಬಲವಾಗಿದೆ
ಬಲ ಎಡವಾಗಿದೆ
ಇಬ್ಬರೂ ಸೇರಲಾಗದು!!
ಕಾರಣ
ಸಂದೇಹವೆಂಬ ಮಸೂರದ
ಹಿಂದಿನ ಬಣ್ಣದ ಬರೆ


~ಜಿ.ಪಿ.ಗಣಿ~
***********************************************************************************************

Monday, July 13, 2015

ಧೃವ ತಾರೆ


***********************************************************************************************
ಮುಗಿಲಗಲ ಮನಸಿಹುದು
ನಡುವೆ ನೀ ಧೃವ ತಾರೆ
ತಿಳಿಯಿರುವವರೆಗೂ
ನಿನ್ನದೇ ಧ್ಯಾನ!
ಬಾಳ ಬಂಡಿಯ
ಬಿಡಿ-ಹಿಡಿ ಮೋಡಗಳ
ತೊರೆಯಲಿ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ
ನಿನ್ನ ಹುಡುಕಾಡುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತೇನೆ


~ಜಿ.ಪಿ.ಗಣಿ~
***********************************************************************************************

Friday, July 10, 2015

ಕದನವು ಅನವರತ(Law of conservation of energy)


***********************************************************************************************
ಇಲ್ಲಿ ಏನೂ ನಮದಲ್ಲ
ಯಾವುದೂ ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ
ಎಲ್ಲವೂ ಒಂದರಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು
ಆವ ಶಕ್ತಿಯ ಹುಟ್ಟಾಕಲೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ
ಆವ ಶಕ್ತಿಯ ಅಂತ್ಯವೂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ
ತನ್ನೊಂದು ಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ
ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಥಿತಿಗೆ
ಕದನವು ಅನವರತ...
~ಜಿ.ಪಿ.ಗಣಿ~
***********************************************************************************************

Friday, July 3, 2015

ಕಾಡುವ ಮನಸು


***********************************************************************************************
ಮುದುರಿಕೊಂಡ ನರಕೇಕೊ
ರಕುತದೊಲವು
ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ
ಮನಸು ದಿಗಿಲೆದ್ದು
ಹುಚ್ಚಾಗಿದೆ
ಹುಚ್ಚಿನ ಹಿಂದೊಂದು ನೋಟವಿದೆ
ನೋಟದಲೊಂದು ಆಟವಿದೆ
ಆಟದ ಪಾಠದಿ ಹಸಿವಿದೆ
ಆ ಹಸಿವಿಗೆ ಕಾರಣದ
ಹುಡುಕಾಟದೆತ್ನ ನಡೆದಿದೆ
ಹುಡುಕುತ್ತ... ಹುಡುಕುತ್ತ...
ನರದೊಳು
ಕಾಡುವ ಮನಸೇ(ಕಾಮ)
ಆವರಿಸಿದೆ!!


~ಜಿ.ಪಿ.ಗಣಿ~
***********************************************************************************************

Thursday, July 2, 2015

ಮಾವಿನ ವಾಟೆ


***********************************************************************************************
ಮಾವಿನ ವಾಟೆಯಲ್ಲ ಇದು
ಹ್ರದಯದ ಭದ್ರ ಕೋಟೆ
ನನ್ನೆದೆಯ ಮಾವಿನ
ವಾಟೆಯ ಪ್ರೀತಿಯ ಮೇಲಿನ
ತ್ಯಾಗದ ಹಣ್ಣನು
ನೀ ತಿನ್ನುವಾಗ ಉಳಿಸಿದ
ಒಂದೊಂದು ನಿನ್ನ ಖಾರದ
ಹಲ್ಲಿನ ಉಳಿ ಏಟು
ಹಾಗೆಯೇ ಬರೆಯಂತೆ
ಉಳಿದು ಹೋಗಿದೆ...
ಆ ನೋವಿನಲೂ
ಎನ್ನಾ ಬರೆಯ ಕರೆಗಳನು
ಮರೆಮಾಚಿಸಿ
ತನ್ನ ಗರ್ಭದಲಿ ಹೊತ್ತು
ಆ ಭೂತಾಯಿ ಮತ್ತೆ ಹೊಸ
ಜೀವನವನಿತ್ತು ಹೆಮ್ಮರವಾಗಿಸಿ
ನನ್ನಂತೆಯೇ ಅದೆಷ್ಟೋ
ಪ್ರೀತಿಯ ರಸವ ತುಂಬಿದ
ಹಣ್ಣನು ಸ್ರಷ್ಟಿಸಿ
ನೋವನುಣಿಪಲೆಂದೆ
ಆ ವಾಟೆಯೆಂಬ ಹ್ರದಯವನ್
ಕಲ್ಲಾಗಿಸಿಹನು!
ಅದರೊಳಿರುವ ಮತ್ತೊಂದು
ಹೆಮ್ಮರದ ಮೆದು ಮನಸನು
ಹಾಗೆಯೇ ಬಚ್ಚಿಟ್ಟಿರುವನು
~ಜಿ.ಪಿ.ಗಣಿ~
***********************************************************************************************