ನಲ್ಮೆಯ ಗೆಳೆಯ -ಗೆಳತಿಯರಿಗೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಹೃದಯವಾಣಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಆದರದ ಸ್ವಾಗತ... ನನ್ನ ಮನದಾಳದ ಮಾತು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಂಬಿಸಿದ್ದೇನೆ ಬಿಡುವಿದ್ದಾಗ ಓದಿ ಮನಸ್ಸಿನ ನೋವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಗುರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಜೊತೆಗೆ ಸಲಹಿ ಹಾರೈಸಿ :))

Search This Blog

Tuesday, July 30, 2013

ಆತ್ಮ ಅಮರ!

***********************************************************************************************
ನಾ ಮಸಣದ ಹೂವೆಂದು 
ನಿನ್ನ ಮುಡಿಯ ಕಳಚಿದರೆ 
ನನ್ನ ಗಂಧಕೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ!

ಮುಡಿಯೇ ಕಟ್ಟದ 
ಬಾಲೆಯು ನೀ ಎನಗೆ 
ಅಳದಿರು ಎಂದಿಗೂ 
ನಾ ನಿನ್ನ ಆತ್ಮದೊಳಗಿನ 
ತಾವರೆಯಂತೆ!

~ಜಿ.ಪಿ.ಗಣಿ~

***********************************************************************************************

Sunday, July 28, 2013

ಸ'ಫಲ'

***********************************************************************************************
ಮೊದಲು ಇದ್ದೆವು ನಾವು 
ತುಂಡು ಬಟ್ಟೆಯೂ ಇಲ್ಲದೆ
ಆಗ ಬೇಕೆನಿಸಿತ್ತು ಮಾನ!

ಈಗ ತೊಡುವೆವು ನಾವು 
ತುಂಡು ಬಟ್ಟೆ; ಅದಕೆ 
ಸಿಗುತ್ತಿರುವುದು ಸಮ್ಮಾನ!

~ ಜಿ.ಪಿ.ಗಣಿ~

***********************************************************************************************
ಪ್ರಾರ್ಥನೆ!

***********************************************************************************************
ರವಿಯೆಂಬ ಜ್ಞಾನಜ್ಯೋತಿಯು 
ನಶಿಸಿದೊಡೆ;
ನೆರಳಿನಂತಿರ್ಪ ಮನವು 
ಪೂರ್ಣ ಶರೀರವ ಆವರಿಪುದು! 

ಕಾಣದಿಹುದೋ ಎನ್ನ ಛಾಯೆ
ಸುತ್ತಲೂ ಬರೀ ಕಗ್ಗತ್ತಲು!
ಬೆಳಕ ಅನುಗ್ರಹಿಸೋ ತಂದೆ 
ಆತ್ಮಜ್ಯೋತಿಯ ಉರಿಸಲು 
ಎನ್ನ ಅಸ್ತಿತ್ವವ ಬೆಳೆಸಲು!

ಕೊಳಕು ದೇಹದ ಹೊಲಸು
ಭಾವವನೆಂದಿಗೂ
ಸುಳಿಯಗೊಡದಿರು!
ಆತ್ಮಸ್ಥೈರ್ಯವೆಂಬ ತೈಲವ 
ನೀ ನನ್ನಲ್ಲುಳಿಸೋ ಭವ ಹರನೇ 
ಸದಾ ನಿನ್ನ ನಾಮವ ಜಪಿಸುವೆನು!

ಮಣ್ಣಲಿ ಮಣ್ಣಾಗುವ ಮುನ್ನ
ಈ ದೇಹದಲೊಮ್ಮೆಯಾದರೂ
ಬಂದು ನೆಲೆಸೋ ದೇವಾ; 
ಈ ದೇಹಾತ್ಮಕೆ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯ 
ಕರುಣಿಸೋ ಮಹಾದೇವ!

~ ಜಿ.ಪಿ.ಗಣಿ~


***********************************************************************************************

Saturday, July 13, 2013

ಬಣ್ಣಗಳ ಸುಳಿಯೊಳಗೆ

***********************************************************************************************ಹುಟ್ಟೆಂಬುದು  ಹಸಿರು 
ಸಾವೆಂಬುದು ಕೆಂಪು 
ನಡುವಿನ ಜೀವನ ನೀಲಿ 
ಬರೆಯುವ ಲೇಖನಿ ಪೂರ್ತಿ ಖಾಲಿ 
ಅದಕೆ ಬಣ್ಣ ತುಂಬಿಸುವುದೇ ಬದುಕಿನ ಕಯಾಲಿ 

ಹುಟ್ಟು ಹೇಗೆ ಬಂತೆಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ 
ಹಸಿರು ನೀಲಿ ಸೇರಿ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದ ಆಕಾಶ!
ಸಾವು ಬಂದರೆ ಹೇಗೆಂಬ ಕುತೂಹಲ 
ಕೆಂಪು ನೀಲಿ ಹಸಿರು ಸೇರಿ ಬಿಳಿಯ ಮೋಡ!

ಶುರುವಿನಿಂದ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೂ
ನಡೆಯುತ್ತಲಿರುವುದು 
ಈ ಬಣ್ಣಗಳ ಹೋಳಿ!
ಯಾವ ಬಣ್ಣ ಎಂದು 
ಬರುವುದೆಂಬುದೇ 
ತಿಳಿಯಲಾಗದ ಸುಳಿ!

ಅನುಭವಿಸುವುದು ಒಂದೇ 
ಅದುವೇ ಕಾಮನಬಿಲ್ಲು! 
ಆ ಸಿಗುವ ಎರಡು ನಿಮಿಷದ ಸುಖಕೆ 
ತೆತ್ತಬೇಕು ಸಮಯವೆಂಬ ಜೀವನದ ಬಿಲ್ಲು!

ಎಲ್ಲದಕೂ ಕಾರಣನವನೊಬ್ಬನೇ 
ಅವ ಚಿಕ್ಕ ಅಣುವು!
ಅದು ಮತ್ಯಾವುದೂ ಅಲ್ಲ  
ಅದೇ ದೇವ ಮಾತ್ರ ಕಣವು!

~ ಜಿ.ಪಿ.ಗಣಿ~
***********************************************************************************************
Friday, July 12, 2013

ವಿಧಿ

***********************************************************************************************
ಕನಸಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ 
ಬಾರದಿರು ನೆನಪೇ! 
ನೀ ಬಂದರೂ;
ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಲು 
ಎನ್ನ ಮನದೊಡತಿ 
ಮರೆಯಾಗಿಹಳು!

~ಜಿ.ಪಿ.ಗಣಿ~
***********************************************************************************************

ಪರೀಕ್ಷೆ ಪಾಠ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಯಿತು!

***********************************************************************************************
ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, 
ಮೂರು ದಿನದ ಓದಿನಲ್ಲಿ, 
ಮೂರು ಗಂಟೆಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದು!
ಕೊನೆಯ ಮೂರು ನಿಮಿಷದ 
ಸಾರ್ಥಕತೆಯ ತಿಳಿಯುವುದೇ ಜೀವನ!

~ಜಿ.ಪಿ.ಗಣಿ~
***********************************************************************************************

"ಪ್ರೀತಿಯೆಂಬ ತಾಯಿ" (ಪ್ರೀತಿ ಕೇವಲ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲ ಅದು ತಾಯಿಯ ಅಂಶ!)

***********************************************************************************************
ನೀ ಬೇಡವೆಂದರೂ; 
ನನ್ನ ಮನವು ಕೇಳದು!
ನೀ ದೂರ ಹೋಗೆಂದರೂ; 
ಈ ಹೃದಯ ಬಾರದು!

ನೀನು ಮರೆಯಾದರೂ;
ನಿನಗೆ ನೋವಾದರೂ 
ಮರುಗುವುದು ಈ ನನ್ನ 
ಪ್ರೀತಿಯೆಂಬ ಪುಟ್ಟ ತಾಯಿ!

ಈ ಪ್ರೀತಿಯೆಂಬ ತಾಯ
ನೀ ನೋಯಿಸಬೇಡ!
ಇದರ ಮಮತೆ ನೀ ಅರಿಯದೆ
ದೂರ ದೂಡಬೇಡ!

ನಿನಗೂ ಬರುವುದೊಮ್ಮೆ ನೋವು
ನೆನೆಯುವೆಯಾಗ ಅಮ್ಮ ಎಂದು;
ಆಗ ಆ ಪ್ರೀತಿಯೆಂಬ ತಾಯಿ ಇರಳು!
ಮರುಗಿ ಬಂತೇನು ಸುಖ;
ಕೇವಲ ಮೌನ! ಕೊರಗುವ ಮನ!
ಭಾವವೆಲ್ಲವೂ ನಿಶ್ಯಬ್ದ!

~ಜಿ.ಪಿ.ಗಣಿ~

***********************************************************************************************