ನಲ್ಮೆಯ ಗೆಳೆಯ -ಗೆಳತಿಯರಿಗೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಹೃದಯವಾಣಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಆದರದ ಸ್ವಾಗತ... ನನ್ನ ಮನದಾಳದ ಮಾತು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಂಬಿಸಿದ್ದೇನೆ ಬಿಡುವಿದ್ದಾಗ ಓದಿ ಮನಸ್ಸಿನ ನೋವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಗುರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಜೊತೆಗೆ ಸಲಹಿ ಹಾರೈಸಿ :))

Search This Blog

Saturday, May 5, 2012

ಈ ಪ್ರೀತಿ ಇಷ್ಟೇನೆ !

***********************************************************************************************ಕಣ್ಣಂಚಿನಲಿ ಪನ್ನೀರು 
ನೀನಿದ್ದ ತನಕ ,
ಈಗದು ಬರೀ ಕಣ್ಣೀರು 
ನೀ ನನ್ನ ತೊರೆದ ಬಳಿಕ !

-@(-ಗಣಿ -)@- 
***********************************************************************************************

No comments:

Post a Comment