ನಲ್ಮೆಯ ಗೆಳೆಯ -ಗೆಳತಿಯರಿಗೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಹೃದಯವಾಣಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಆದರದ ಸ್ವಾಗತ... ನನ್ನ ಮನದಾಳದ ಮಾತು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಂಬಿಸಿದ್ದೇನೆ ಬಿಡುವಿದ್ದಾಗ ಓದಿ ಮನಸ್ಸಿನ ನೋವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಗುರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಜೊತೆಗೆ ಸಲಹಿ ಹಾರೈಸಿ :))

Search This Blog

Monday, May 14, 2012

ಓ ಮನಸೇ

***********************************************************************************************

ಓ ಮನಸೇ,

ನೀ ಕಲ್ಲೆಂದು ತಿಳಿದಿದ್ದೆ

ಆದರದು ಕರಗಿ ನೀರಾಯ್ತು

ನಿನ್ನ ಮರೆಯಬೇಕೆಂದಿದ್ದೆ

ಆದರೆನ್ನ ಮನದಲಿ

ಕವನ ಶುರವಾಯ್ತು

ನಿನ್ನ ಅಂದು ನಾ ಜರಿದಿದ್ದೆ,

ಆದರಿಂದು ,

ನನ್ನ ಏಕಾಂತವ ಮರೆಸಲು

ನೀ ಸವಿ ನೆನಪುಗಳ ಉಳಿಸಿದ್ದೆ !

-@(-ಗಣಿ -)@-
***********************************************************************************************

No comments:

Post a Comment