ನಲ್ಮೆಯ ಗೆಳೆಯ -ಗೆಳತಿಯರಿಗೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಹೃದಯವಾಣಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಆದರದ ಸ್ವಾಗತ... ನನ್ನ ಮನದಾಳದ ಮಾತು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಂಬಿಸಿದ್ದೇನೆ ಬಿಡುವಿದ್ದಾಗ ಓದಿ ಮನಸ್ಸಿನ ನೋವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಗುರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಜೊತೆಗೆ ಸಲಹಿ ಹಾರೈಸಿ :))

Search This Blog

Saturday, May 5, 2012

ವಿಪರ್ಯಾಸ

***********************************************************************************************
   ಮನದೊಳು ಏಳುವ 
   ಅಲೆಯ ರಭಸಕೆ
   ತಡೆಯೊಡ್ಡುವ ನಾವಿಕ 
   ನೀನಾಗ ಬಯಸಿದರೆ, 
   ನಿನ್ನಿಂದಾದ ಅಲೆಯು,
   ಅಪ್ಪಳಿಸದೇ ಮುದ್ದಿಸುವುದೇ !!

  -@(-ಗಣಿ -)@-
***********************************************************************************************

No comments:

Post a Comment