ನಲ್ಮೆಯ ಗೆಳೆಯ -ಗೆಳತಿಯರಿಗೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಹೃದಯವಾಣಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಆದರದ ಸ್ವಾಗತ... ನನ್ನ ಮನದಾಳದ ಮಾತು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಂಬಿಸಿದ್ದೇನೆ ಬಿಡುವಿದ್ದಾಗ ಓದಿ ಮನಸ್ಸಿನ ನೋವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಗುರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಜೊತೆಗೆ ಸಲಹಿ ಹಾರೈಸಿ :))

Search This Blog

Sunday, December 22, 2013

ಒಂದಷ್ಟು ತೋಚಿದ್ದು-ಗೀಚಿದ್ದು

*********************************************************************************************** 
ಬದುಕಲಿಡುವ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಸದಾ ಗಮನಿಸುತಿರು /
ತಪ್ಪಿದ ಹಾದಿಯನೋಡುತ ಕಾಲಹರಣವನೆಂದಿಗೂ ನೀ ಮಾಡದಿರು //

ಕಲಿತ ವಿದ್ಯೆಯನೆಂದಿಗೂ ಕಳೆಯದಿರು /
ಅದನು ಕಲಿಸಿದ ಗುರುವನೆಂದಿಗೂ ನೀ ಮರೆಯದಿರು //

ಹೆತ್ತ ಕರುಳನೆಂದಿಗೂ ನೋಯಿಸದಿರು /
ತಂದೆ ತಾಯಿಯರನು ಮನದಲಿ ಸದಾ ನೀ ನೆನೆಯುತಿರು //

ನಿತ್ಯವೂ ಸತ್ಯದ ಪಥವ ಕಾಣುತಿರು /
ದುಃಖ ತರಿಸದ ಮಿತ್ಯವ ನೀ ನುಡಿಯುತಿರು //


*********************************************************************************************** 

ಬೈ-2-ಕಾಫಿ

***********************************************************************************************
ನಡುಗುತಿದೆ ಮನವು 
ಪದಗಳ ಹುಡುಕಾಟದಲ್ಲಿ 
ಬೆಚ್ಚನೆಯ ಸವಿನೆನಪಿನ 
ಕಾಣಿಕೆಯನೀಯುವೆಯ 
ಈ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ!
*********************************************************************************************** 

(ಹಂಗ್)-ರೀ

 ***********************************************************************************************
ಚಿಗುರೆಲೆ ಹಸಿರೊಮ್ಮೆಯಾದರೂ 
ಒಣಗುವುದು /
ನಿನ್ನ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿಯ 
ಹಸಿವು... 
ಎಂದಿಗೂ ನೀಗಲಾರದು //
*********************************************************************************************** 

ರೋಗಿ-ವೈದ್ಯೆ=ನೈವೇದ್ಯೆ

*********************************************************************************************** 

ನಿನ್ನ ಕಂಡ ಅರೆ ಗಳಿಗೆಯಲಿ 
ಮನಕೆ ಅರೆಗುಳಿಗೆಯ ಕೊಟ್ಟಂತಾಯ್ತು /
ಇನ್ನೂ ಎಚ್ಚರವಾಗಿಲ್ಲ!!
ಹೃದಯದ ಶಸ್ತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನೇನಾದರೂ 
ನಡೆಸುತ್ತಿರುವೆಯಾ?


ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಕಾರಿಯಾದರೆ 
ನೀನೇ ನನ್ನ ಬದುಕಿಗೆ ಹೊಸ
ಆದಿ/
ಫಲಕಾರಿಯಾಗದಿದ್ದರೆ
ನನ್ನ ಸುಶ್ರೂಷೆಗೆ ನೀನೇ ಆಗಬೇಕು
ದಾದಿ//


*********************************************************************************************** 
***********************************************************************************************
 ಮುಂಗಾರು!
________
ಭಾವವೆಂಬ ಬೀಜವು ಮೊಳಕೆ ಕಾಣದೆ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಅನುಭವಿಸಿತ್ತು ಬರಗಾಲ!
ಈಗ ಒಮ್ಮೆಯೇ ಎಲ್ಲವೂ ಮೊಳಕೆ ಕಾಣುತ್ತಿವೆ, ಕಾರಣ ನಿನ್ನ ಆಗಮನದ ಮಳೆಗಾಲ!


(ಓವರ್) ಡೋಸ್
_______________________
ನಿನ್ನೊಲುಮೆಯ ಕರೆಗೆ ಎನ್ನ ಚರದಿಂದ ಬರುವ
ಮೊಳಗುವಿಕೆಯ ಧ್ವನಿಯು, ಕಂಪನ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ 
ಈ ಹೃದಯದ ಮಿಡಿತ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಂದಿಸುತ್ತದೆ.

(ಚರ=ಮೊಬೈಲು, ರಿಂಗ್ಟೋನ್=ಮೊಳಗುವಿಕೆಯ ಧ್ವನಿ, ವೈಬ್ರಟೆರ್ ಮೋಡ್ನಲ್ಲಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ=ಕಂಪನ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ)


***********************************************************************************************