ನಲ್ಮೆಯ ಗೆಳೆಯ -ಗೆಳತಿಯರಿಗೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಹೃದಯವಾಣಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಆದರದ ಸ್ವಾಗತ... ನನ್ನ ಮನದಾಳದ ಮಾತು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಂಬಿಸಿದ್ದೇನೆ ಬಿಡುವಿದ್ದಾಗ ಓದಿ ಮನಸ್ಸಿನ ನೋವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಗುರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಜೊತೆಗೆ ಸಲಹಿ ಹಾರೈಸಿ :))

Search This Blog

Saturday, October 31, 2015


***********************************************************************************************
ಭೂಮಿಗೂ ಕತ್ತಲೆಯ ನೋವಿಹುದು
ಲೋಕವದು ಅಂತರಂಗ ದರ್ಶನ
ಮೋಡಗಳ ಪೊರೆಯುಹುದು...
ತಿಳಿಯಾದೆಡೆ
ಮುದ್ದಾದ ಚಂದಿರನ ಮೊಗವಿಹುದು
ಧೃವತಾರೆಗಳ ಮಿನುಗುವ ನೋಟವಿಹುದು
ಕಾಣದಾ ಚೇತನನ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವಿಹುದು
ಅಗೋಚರದ ಅವನಾಜ್ಞೆಯಿಹುದು
ಭೂಮಿಗೂ ಬೆಳಕಿನ ನಲಿವಿಹುದು
ಬಹಿರಂಗದ ಅರಿವಿಹುದು
ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಸಮ್ಮಿಲವಿಹುದು
ತನ್ನ ಸೌಂದರ್ಯದ ದಿವ್ಯದರುಶನವಾಗಿಹುದು
ಹಗಲ ನಶೆಯಲಿ ಇರುಳ
ಮರೆತರಾದೀತೇ
ಇರುಳ ಕೊರಳಲಿ
ಬೆಳಕಿಗುರುಳ ತೊಡಿಸಿದರಾದೀತೇ
ಕಪ್ಪು ಅರಿವಿನ ದೀವಿಗೆ
ಬೆಳಕು ಚೈತನ್ಯಕೆ ಸಾರಿಗೆ!!
~ಜಿ.ಪಿ.ಗಣಿ~
***********************************************************************************************

Friday, October 23, 2015

ಕತ್ತಲಲಿ ಭ್ರೂಣವಾಗಿ
ಹಗಲು-ರಾತ್ರಿಯ ಜಗಕೆ ನಾ ಬಂದೆ ಮಗುವಾಗಿ
ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ಕನ್ನಡಿಯಲಿ ನೋಡಿದರೆ
ಕಾಣುತಿತ್ತು ಬರಿ ಬೋಳು ತಲೆ!!
ಪ್ರೌಢ ಹದಿ ಹರೆಯದಿ ಕಂಡಾಗವದು
ಕರಿಗೂದಲಿನ ತಲೆ!!
ಮುದಿ ಹರೆಯದಿ ಕಂಡಾಗ
ಆಗಿತ್ತು ಅದು ಬಿಳಿಗೂದಲಿನ ತಲೆ!!
ಸಾಯುವಾ ಮುನ್ನ ಕಂಡಾಗ
ಅಲ್ಲೊಂದು ಇಲ್ಲೊಂದು ಮಾಸಿರುವ ಸಣ್ಣಗೂದಲಿನ ತಲೆ
ನಂತರ ಪರರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದರು
ಎನ್ನ ಪಟವನು ಕನ್ನಡಿಯಾಗಿ
ಕಾರಣ ಎನ್ನ ಆತ್ಮಶರೀರವಾಗಿತ್ತು;
ಎರಡು ಹೋಳು!

Thursday, October 15, 2015

ಅರಿವಳಿಕೆಯ ನಿದಿರೆ


***********************************************************************************************
ನಿದ್ರಾ ದೇವಿಯು
ನಿತ್ಯ ರಾತ್ರಿಯೋಳ್
ಮೆದುಳಿನೊಳ ತಲುಪುವಳ್ ... 
ಮಾಯಾಂಗಿನಿಯವಳು!
ಎನ್ನಾತ್ಮವಂ ಶರೀರದಿಂ
ಜಾರಿಪಿ ಕದ್ದೋಯ್ದು
ಮರಳಲ್ಲೇ
ಜೋಡಿಪಳೆನಗರಿವಾಗುವುದಾದೊಡಂ
ಮಾಯಾ ಅರಿವಳಿಕೆಯದುವೆನಗೆ!!
~ಜಿ.ಪಿ.ಗಣಿ~
***********************************************************************************************

Friday, October 2, 2015

ಮಾಡಿದ್ದುಣ್ಣೋ ಮಹರಾಯ (ಚಪಾತಿ ಚಪ್ ಚಪ್ )


***********************************************************************************************
ಬೆಂಡೆಯಾ ನಾರನುರಿದು
ಒಗ್ಗರಣೆಯಲಿ ಉಪ್ಪು ಖಾರವ ಬೆರೆಸಿ 
ಗೋದಿಹಿಟ್ಟಿನೊಳು ಕುಸ್ತಿಯನಾಡಿ
ಎಣ್ಣೆಯನಚ್ಚುತ ಕಾವಲಿಯಲಿ
ಗೋದಿ ಮೈಯನು ಕಾಯಿಸಿ
ಬೆಂಡೆ ಈರುಳ್ಳಿ ಸೌತೆಕಾಯಿಯಲಿ
ಮಜ್ಜನಗೈದೆಡೆ ಆ ಕ್ಷಣವೇ ಸೊಬಗು


~ಜಿ.ಪಿ.ಗಣಿ~
***********************************************************************************************