ನಲ್ಮೆಯ ಗೆಳೆಯ -ಗೆಳತಿಯರಿಗೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಹೃದಯವಾಣಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಆದರದ ಸ್ವಾಗತ... ನನ್ನ ಮನದಾಳದ ಮಾತು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಂಬಿಸಿದ್ದೇನೆ ಬಿಡುವಿದ್ದಾಗ ಓದಿ ಮನಸ್ಸಿನ ನೋವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಗುರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಜೊತೆಗೆ ಸಲಹಿ ಹಾರೈಸಿ :))

Search This Blog

Saturday, May 5, 2012

ಯಶಸ್ಸು


***********************************************************************************************


ಯಶಸ್ಸು ಅದಕೆ
ಬೇಕಿಲ್ಲ ವಯಸ್ಸು,
ಅದು ನಮ್ಮ ಕಪಿ
ಮುಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ 
ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು 
ನಮ್ಮಯ ವರ್ಚಸ್ಸು ,
ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಮತ್ತೆ 
ಮಾಡ ಬೇಕಾದೀತು ತಪಸ್ಸು!!
-@(-ಗಣಿ -)@-
***********************************************************************************************

No comments:

Post a Comment