ನಲ್ಮೆಯ ಗೆಳೆಯ -ಗೆಳತಿಯರಿಗೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಹೃದಯವಾಣಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಆದರದ ಸ್ವಾಗತ... ನನ್ನ ಮನದಾಳದ ಮಾತು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಂಬಿಸಿದ್ದೇನೆ ಬಿಡುವಿದ್ದಾಗ ಓದಿ ಮನಸ್ಸಿನ ನೋವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಗುರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಜೊತೆಗೆ ಸಲಹಿ ಹಾರೈಸಿ :))

Search This Blog

Saturday, May 5, 2012

ಕನಸು

***********************************************************************************************ಪರರಿಂದ ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವ 
ಪರಿಯೇ ಕನಸು 
ಅದು ನನಸಾದರೆ
ಆಹಾ !ಎಂತಹ 
ಸೊಗಸು ,
ನನಸಾಗಾದೆ
ಹಾಗೆ ಉಳಿದರೆ 
ಜೀವನವಿಡೀ 
ಬರಿ ಮುನಿಸು!

-@(-ಗಣಿ -)@-
***********************************************************************************************

No comments:

Post a Comment