ನಲ್ಮೆಯ ಗೆಳೆಯ -ಗೆಳತಿಯರಿಗೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಹೃದಯವಾಣಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಆದರದ ಸ್ವಾಗತ... ನನ್ನ ಮನದಾಳದ ಮಾತು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಂಬಿಸಿದ್ದೇನೆ ಬಿಡುವಿದ್ದಾಗ ಓದಿ ಮನಸ್ಸಿನ ನೋವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಗುರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಜೊತೆಗೆ ಸಲಹಿ ಹಾರೈಸಿ :))

Search This Blog

Saturday, May 5, 2012

ಪ್ರೀತಿಯ ಅಮಲು

***********************************************************************************************


ಒಂದು ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ 
ನೀ ಬಿತ್ತ ಪ್ರೀತಿಯ 
ಬೀಜವ ನೋಡೋ ,
ಬೀಜ ಮೊಳೊಕೆಯೊಡೆದು  
ಸಸಿಯಾಗಿ ಹೊರ ಬರುತಿರುವ 
ಪರಿಯ ನೋಡೋ,
ಸಸಿಯಾಗಿ ಹೂವಿತ್ತು
ಬೇಡಿ ಅರ್ಧನಾರೀಶ್ವರ-
ನಾಗಬೇಕೆಂಬ ಬಯಕೆಯ 
ಒಮ್ಮೆ ನೀ ನೋಡೋ -ಶಂಭುಲಿಂಗ


-@(-ಗಣಿ -)@-
***********************************************************************************************

No comments:

Post a Comment