ನಲ್ಮೆಯ ಗೆಳೆಯ -ಗೆಳತಿಯರಿಗೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಹೃದಯವಾಣಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಆದರದ ಸ್ವಾಗತ... ನನ್ನ ಮನದಾಳದ ಮಾತು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಂಬಿಸಿದ್ದೇನೆ ಬಿಡುವಿದ್ದಾಗ ಓದಿ ಮನಸ್ಸಿನ ನೋವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಗುರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಜೊತೆಗೆ ಸಲಹಿ ಹಾರೈಸಿ :))

Search This Blog

Wednesday, January 30, 2013

ಹರಸಾಹಸ!!

***********************************************************************************************


ನಿನ್ನ ಮರೆಯಲು 
ಮಣ್ಣು ರಸ್ತೆಯ ಮನಕೆ 
ಡಾಂಬರಿನ ಕವಚವಾಕಿದೆ 
ಮಾಸದ ನಿನ್ನ ಸವಿನೆನಪಿನ 
ಜಡಿಮಳೆಗೆ ಆ ಕವಚವೂ 
ಆಗಾಗ ಹರಿದುಹೊಗುತ್ತದೆ!

***********************************************************************************************

ಮಾಯಾ ನಶೆ !!

***********************************************************************************************

ದೇಹಕ್ಕೆ ತೀರ್ಥ ಬಿದ್ದೆಡೆ ತನ್ನ ಇರುವನ್ನೇ ಮರೆಸುವನು ಪರಮಾತ್ಮ !
ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಾದೆಡೆ ತನ್ನನ್ನೇ ಅರ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವನು ಪರಮಾತ್ಮ !
ಎರಡರ ದಾಸನಾದೆಡೆ ಇವನಾಗುವನು ಮಾಯಾ ಲೋಕದ ಪ್ರೇತಾತ್ಮ!


***********************************************************************************************

ಭಿಕ್ಷೆ !

***********************************************************************************************
ಇವನ ಕರೆವರು ಬೀದಿ ಭಿಕ್ಷುಕ !
ಬೀದಿ ಬೀದಿ ಅಲೆಯುತ್ತ 
ಚಿಲ್ಲರೆ ಬೇಡುವವನೇ ಈತ, ಭಿಕಾರಿ !!

ಅವನ ಕರೆವರು ಲಂಚ ಭಕ್ಷಕ !
ಬೀದಿ ಬೀದಿ ಅಲೆಸಿ ಚಪ್ಪಲಿಯ
ಸವೆಸುವಂತೆ ಮಾಡುವವನೇ ಆತ, ಅಧಿಕಾರಿ!!


***********************************************************************************************

Wednesday, January 16, 2013

ಮಾತು ನಿಂತರೂ ಭಾವ ನಿಲ್ಲದು!

***********************************************************************************************
ಪದಗಳೇ ಕಾಣದ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ 
ದಿಕ್ಕೇ ತೋಚದ ಹಾದಿಯಲಿ 
ಪಯಣಿಗ ನಾನು 
ಯೋಚನೆಯೆಂಬ ರಥದಲ್ಲಿ !

ಅಂತ್ಯವಿಲ್ಲದ ಬಾನಿನಂತೆ
ಬೆಳಕಿಲ್ಲದ ಕಗ್ಗತ್ತಲೆಯಂತೆ 
ಭಾಸವಾಗಿದೆ ಮನಕೆ, ಅದಕೆ 
ಈಗ ಮೌನವೇ ಉತ್ತರವಂತೆ !
~ಜಿ.ಪಿ.ಗಣಿ~
***********************************************************************************************