ನಲ್ಮೆಯ ಗೆಳೆಯ -ಗೆಳತಿಯರಿಗೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಹೃದಯವಾಣಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಆದರದ ಸ್ವಾಗತ... ನನ್ನ ಮನದಾಳದ ಮಾತು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಂಬಿಸಿದ್ದೇನೆ ಬಿಡುವಿದ್ದಾಗ ಓದಿ ಮನಸ್ಸಿನ ನೋವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಗುರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಜೊತೆಗೆ ಸಲಹಿ ಹಾರೈಸಿ :))

Search This Blog

Tuesday, May 8, 2012

ಸಾಂತ್ವಾನ

***********************************************************************************************

ಅತ್ತುಬಿಡು ಗೆಳೆಯ   
ಕಣ್ಣೀರು ಬತ್ತಿ 
ಹೋಗುವ ತನಕ !
ಮನದಾಳದ ನೋವು 
ಹೊರ ಹಾರುವ ತನಕ !

-@(-ಗಣಿ -)@-


***********************************************************************************************

No comments:

Post a Comment