ನಲ್ಮೆಯ ಗೆಳೆಯ -ಗೆಳತಿಯರಿಗೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಹೃದಯವಾಣಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಆದರದ ಸ್ವಾಗತ... ನನ್ನ ಮನದಾಳದ ಮಾತು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಂಬಿಸಿದ್ದೇನೆ ಬಿಡುವಿದ್ದಾಗ ಓದಿ ಮನಸ್ಸಿನ ನೋವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಗುರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಜೊತೆಗೆ ಸಲಹಿ ಹಾರೈಸಿ :))

Search This Blog

Wednesday, June 27, 2012

ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಮಹಾತ್ಮೆ !!

***********************************************************************************************
ಕಾಸು ಕಂಡವನು
ಲೋಕ ಮರೆತಂತಾಯ್ತು
ಕಣ್ಣು ಕಾಣದವನು
ಲೋಕ ಅರಿತಂತಾಯ್ತು
ನಡುವೆ ಎನ್ನಯ ಮನವು
ಕೊರಗಿ ,ಸುಂದರ  ಅರಿವು 
ಹೃದಯಾಳದಲಿ ನಾಟಿ ನಿಂತಂತಾಯ್ತು !!!

-@(ಜಿ.ಪಿ.ಗಣಿ)@-
***********************************************************************************************

No comments:

Post a Comment