ನಲ್ಮೆಯ ಗೆಳೆಯ -ಗೆಳತಿಯರಿಗೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಹೃದಯವಾಣಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಆದರದ ಸ್ವಾಗತ... ನನ್ನ ಮನದಾಳದ ಮಾತು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಂಬಿಸಿದ್ದೇನೆ ಬಿಡುವಿದ್ದಾಗ ಓದಿ ಮನಸ್ಸಿನ ನೋವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಗುರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಜೊತೆಗೆ ಸಲಹಿ ಹಾರೈಸಿ :))

Search This Blog

Saturday, June 23, 2012

ಹಾಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ

***********************************************************************************************


ಆಗಾಗ ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿವ ಮನಕೆ 
ಬಣ್ಣ ಬಳೆಯಲು ಬೇಕಲ್ಲವೇ ,

ನಿನ್ನ ಮುದ್ದಾದ ಮುಂಗುರುಳು !!

-@(-ಗಣಿ -)@-

***********************************************************************************************

No comments:

Post a Comment