ನಲ್ಮೆಯ ಗೆಳೆಯ -ಗೆಳತಿಯರಿಗೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಹೃದಯವಾಣಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಆದರದ ಸ್ವಾಗತ... ನನ್ನ ಮನದಾಳದ ಮಾತು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಂಬಿಸಿದ್ದೇನೆ ಬಿಡುವಿದ್ದಾಗ ಓದಿ ಮನಸ್ಸಿನ ನೋವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಗುರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಜೊತೆಗೆ ಸಲಹಿ ಹಾರೈಸಿ :))

Search This Blog

Wednesday, February 5, 2014

ಆತ್ಮಲಿಂಗ


*********************************************************************************************** ಆತ್ಮದ ನಡೆ ಸರಿಯಾಗಿದ್ದೆಡೆ
ಮನಸೆಲ್ಲಾ ದೇವಾಲಯದಂತೆ
ಧೈರ್ಯದಿಂ ಮುನ್ನುಗ್ಗುವ ಮನಕೆ
ದೈವದ ಬಲ ಸದಾ ಇರುವುದಂತೆ

ಕಣ್ಣ ರೆಪ್ಪೆ
ತೆರೆದರೂ ನೀನೇ
ಮುಚ್ಚಿದರೂ ನೀನೇ
ಅದುವೇ ನೇತ್ರವೆಂಬ ಆತ್ಮಲಿಂಗ
ಸಮರ್ಪಿಸಿರುವೆನು ನಿನಗೆ
ದೇವಾ...
ಎನ್ನಯ ಈ ಅಂತರಂಗ
ಈ ದೇಗುಲದೊಳು
ಭಕ್ತಿಯನ್ಹೊರತು
ನಾನೇನನೂ ಬೇಡೆನು
ಓ ಹರನೇ
ಸಲಹಿ ಕಾಪಾಡೆನ್ನ ಮನವನು.

*********************************************************************************************** 

No comments:

Post a Comment