ನಲ್ಮೆಯ ಗೆಳೆಯ -ಗೆಳತಿಯರಿಗೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಹೃದಯವಾಣಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಆದರದ ಸ್ವಾಗತ... ನನ್ನ ಮನದಾಳದ ಮಾತು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಂಬಿಸಿದ್ದೇನೆ ಬಿಡುವಿದ್ದಾಗ ಓದಿ ಮನಸ್ಸಿನ ನೋವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಗುರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಜೊತೆಗೆ ಸಲಹಿ ಹಾರೈಸಿ :))

Search This Blog

Monday, February 3, 2014

ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ


*********************************************************************************************** ಮದುವೆಯಾಗುವ ತನಕ
ಬೇಕಿತ್ತು ಅಮ್ಮನ ಕೈತುತ್ತು
ಹೆಂಡತಿ ಬಂದಮೇಲೆ
ಅವಳ ಕೈತುತ್ತೆ ಸವಿಮುತ್ತು
ಅದಕೆ ನಿತ್ಯವೂ ನೀ ನಡೆಸಬೇಕು
ಪೊಳ್ಳು ಓಲೈಕೆಯ ಕಸರತ್ತು

ಅದಕಿನ್ನ ಮಿಗಿಲೋ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ
ಅದಕ್ಕೆ ನೀ ಪಡೆಬೇಕಿಲ್ಲ ಆಶ್ಚರ್ಯ

ಒಳಗಿರುವನೊಬ್ಬ ನಳಮಹರಾಜ
ನಿತ್ಯವೂ ದುಡಿಯುವನಿವನು
ಅಮ್ಮನ ಕೈತುತ್ತ ತಿಂದ ಆ ಸವಿಯ ನೆನೆಯುತ್ತ
ತಾನು ಮಾಡಿದ ಮೃಷ್ಟಾನ್ನವ ಕಣ್ಣಿಗೊತ್ತುತ್ತ
ಕಣ್ಣೀರ ಹನಿಯಲ್ಲಿ ಪನ್ನೀರ ಹರಿಸುವನು.

***********************************************************************************************

No comments:

Post a Comment