ನಲ್ಮೆಯ ಗೆಳೆಯ -ಗೆಳತಿಯರಿಗೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಹೃದಯವಾಣಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಆದರದ ಸ್ವಾಗತ... ನನ್ನ ಮನದಾಳದ ಮಾತು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಂಬಿಸಿದ್ದೇನೆ ಬಿಡುವಿದ್ದಾಗ ಓದಿ ಮನಸ್ಸಿನ ನೋವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಗುರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಜೊತೆಗೆ ಸಲಹಿ ಹಾರೈಸಿ :))

Search This Blog

Monday, February 3, 2014

***********************************************************************************************
ನಿನ್ನಿಂದ ದೂರಹೋಗುವ ಪ್ರಯತ್ನವ
ನಾ ನಿರಂತರ ನಡೆಸುತಿರುವೆನು
ದೂರವಾಗುವ ವೇಗವ ಮುಟ್ಟಲಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ
ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
ಮನಸು ಹೇಳುವುದನು ಕೇಳದೆ ಹುಚ್ಚಾಗಿದೆ
ಇನ್ನಾದರೂ ನಿನ್ನ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯ
ಬಲವ ಮೊಟಕುಗೊಳಿಸುವೆಯ/

***********************************************************************************************

No comments:

Post a Comment