ನಲ್ಮೆಯ ಗೆಳೆಯ -ಗೆಳತಿಯರಿಗೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಹೃದಯವಾಣಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಆದರದ ಸ್ವಾಗತ... ನನ್ನ ಮನದಾಳದ ಮಾತು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಂಬಿಸಿದ್ದೇನೆ ಬಿಡುವಿದ್ದಾಗ ಓದಿ ಮನಸ್ಸಿನ ನೋವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಗುರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಜೊತೆಗೆ ಸಲಹಿ ಹಾರೈಸಿ :))

Search This Blog

Monday, February 3, 2014

ಉದ್ವೇಗ

***********************************************************************************************
ಮಸುಕಾಗಿಹುದೆಲ್ಲವೂ ಮನದೊಳಗೆ
ಬಳಲುತಿಹುದೀ ದೇಹವು ನೋವಿನ ಸುಳಿಯೊಳಗೆ
ಕಾರಣವ ಹುಡುಕುವ ಕಾರಣಕೆ ಉತ್ತರ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ
ಕತ್ತಲೆಯ ಶಾಂತತೆಯ ಅನುಭವಿಸುವ ಪರಿವೇ ಅರಿವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ
ಬೆಳಕು ಬೇಕೆನಿಸುವ ಮಸ್ತಕಕ್ಕೆ ಧ್ಯಾನದ ಸುಳಿವಿಲ್ಲ
ಹಸಿದ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಹಳಸಿದ ಅನ್ನಕ್ಕೂ ಸುಂಕವಿಲ್ಲ

***********************************************************************************************

No comments:

Post a Comment