ನಲ್ಮೆಯ ಗೆಳೆಯ -ಗೆಳತಿಯರಿಗೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಹೃದಯವಾಣಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಆದರದ ಸ್ವಾಗತ... ನನ್ನ ಮನದಾಳದ ಮಾತು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಂಬಿಸಿದ್ದೇನೆ ಬಿಡುವಿದ್ದಾಗ ಓದಿ ಮನಸ್ಸಿನ ನೋವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಗುರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಜೊತೆಗೆ ಸಲಹಿ ಹಾರೈಸಿ :))

Search This Blog

Monday, February 3, 2014

ಒಂದಷ್ಟು ಬಿಡಿ ಹನಿಗಳು


*********************************************************************************************** -೧-
ರಾತ್ರಿಯೆಂಬ ಮೌನದ ಮಹಲಿಗೆ
ನೀನೇ ಪಟ್ಟದರಸಿ /
ನಿತ್ಯವೂ ಬರುವೆನು ನಿದಿರೆಯ
ಮದಿರೆಗೆ ನಿನ್ನನರಸಿ /

-೨-
ನಿನ್ನಯ ನೆನಪೆಂಬ ನವಿಲುಗರಿಯ
ಎನ್ನ ಮನದ ಹೊತ್ತಗೆಯಲಿ
ಆಗಾಗ ಬಚ್ಚಿಡುತ್ತೇನೆ.
ಹೊತ್ತಗೆಯ ಪುಟವ ಮತ್ತೆ
ತೆರೆದಾಗ ಅದು ಮರಿಹಾಕಿರುತ್ತದೆ.

-೩-
ವರ್ಷಾನುಗಟ್ಟಲೆ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಬೆಳೆದ ಪ್ರೀತಿಯ ಬೆಳೆಯು
ಅನುಮಾನವೆಂಬ ಮೂರು ತಾಸಿನ ಮಳೆಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಾಶವಾಗಿತ್ತು.

-೪-
ಬರೆಯಬೇಕೆಂದು ಕುಳಿತಾಗಲೆಲ್ಲ
ಎನ್ನ ಮನವಾಗುವುದು ಮರುಭೂಮಿ /
ಬಿಡುವಿಲ್ಲದೆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಂಡಾಗ
ಎಚ್ಚರವಾಗುವಳೊಬ್ಬಳು ನನ್ನೊಳಗೆ ಅಂತರ್ಗಾಮಿ /

--ಜಿ.ಪಿ. ಗಣಿ--

***********************************************************************************************

No comments:

Post a Comment