ನಲ್ಮೆಯ ಗೆಳೆಯ -ಗೆಳತಿಯರಿಗೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಹೃದಯವಾಣಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಆದರದ ಸ್ವಾಗತ... ನನ್ನ ಮನದಾಳದ ಮಾತು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಂಬಿಸಿದ್ದೇನೆ ಬಿಡುವಿದ್ದಾಗ ಓದಿ ಮನಸ್ಸಿನ ನೋವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಗುರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಜೊತೆಗೆ ಸಲಹಿ ಹಾರೈಸಿ :))

Search This Blog

Thursday, January 9, 2014

ಪ್ರೀತಿಯ ಸಾಗರ


***********************************************************************************************
ನಿನ್ನಯ ಮನವೆಂಬ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ
ತೇಲುವ ಪುಟ್ಟ ನೌಕೆ ನಾನು /
ಜೋಪಾನವಾಗಿ ದಡವ ಸೇರಿಸೆನ್ನನು /

ನಿನ್ನಲೆಯ ಅಬ್ಬರಕೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವುದು ಆಗಾಗ ಏರಿಳಿತ /
ಕೃಪೆ ತೋರಿ ಕಡಿತಗೊಳಿಸುವೆಯಾ ನಿನ್ನಯ ಕುತೂಹಲದೊರೆತ /

ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ, ನಿನ್ನೊಳಗೆ ಮುಳುಗುವ ಆಸೆ
ಆದರೆ ನಾ ಸ್ಥಿರವಾಗುವೆ /
ನಾ ನೀನಾಗುವೆ /
ನನಗದು ಸಲ್ಲ ಓ ಮುದ್ದು ಗಿಣಿಯೆ...
ಬಾಳ ಹಾದಿಯಲಿ ನಿನ್ನೊಡನೆ
ನಿರಂತರ ಚಲಿಸುವ ಆಸೆ /

ಆ ಹಾದಿಯ ನಡುವೆ ಸಿಕ್ಕ
ಪ್ರೀತಿಯ ಮಾರ್ಗ ನೀನು /
ಆ ಮಾರ್ಗವ ದಾಟಿ
ದಡವ ಸೇರಲು ಬಂದವನು ನಾನು /

ನಿನ್ನೊಡನೆ ಕಳೆದ ಈ ಕ್ಷಣಗಳು
ಇನ್ನಷ್ಟು ಇಮ್ಮಡಿಯಾಗಿಸಿವೆ
ನಿನ್ನೊಡನೆ ಆಟವಾಡಲು
ಬಾಳ ಪಯಣ ಮುಂದುವರೆಸಲು...

ದಡವಿರದ ಹಾದಿಯ ಕಾಣುತಿರುವೆನು
ಹಾಗೊಮ್ಮೆ ದಡವಿದ್ದರೆ ಅದು ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ
ಸಮ್ಮಿಲನವಾಗಿರಲೆನ್ನ ಗಿಣಿಯೆ

ನಾ ತಟಸ್ಥ / ನೀನೂ ತಟಸ್ಥ /
ಅದುವೇ ನಮ್ಮಯ ಅಂತ್ಯ //

---ಜಿ.ಪಿ.ಗಣಿ---


*********************************************************************************************** 

1 comment:

  1. ಗಣಿಯು ಗಿಣಿಗೆ ಬರೆದುಕೊಟ್ಟ ನಿವೇದನಾ ಕವಿತೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯಾಯಿತು. ಅಸ್ತು ಎಂದರು ದೇವತೆಗಳೂ

    ReplyDelete