ನಲ್ಮೆಯ ಗೆಳೆಯ -ಗೆಳತಿಯರಿಗೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಹೃದಯವಾಣಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಆದರದ ಸ್ವಾಗತ... ನನ್ನ ಮನದಾಳದ ಮಾತು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಂಬಿಸಿದ್ದೇನೆ ಬಿಡುವಿದ್ದಾಗ ಓದಿ ಮನಸ್ಸಿನ ನೋವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಗುರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಜೊತೆಗೆ ಸಲಹಿ ಹಾರೈಸಿ :))

Search This Blog

Monday, June 1, 2015

ಹೂವು ನೀನಿದ್ದಲ್ಲಿಯೆ ಎನಗೆ ಕಾಮನಬಿಲ್ಲು!!

***********************************************************************************************
ಓ ಹೂವೆ
ನೀನೇಕೆ ಇಷ್ಟು ಸುಂದರ
ಕಂಡ ಕೂಡಲೇ ಸ್ರಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ 
ಮನದೊಲ್ಲೊಂದು ಮಂದಿರ
ಪೂಜಿಸುವೆನೆ ಹೊರತು
ವ್ಯಾಮೋಹವಲ್ಲ!
ನಿನ್ನ ಹುಟ್ಟಿದ ಅಂಚಿನಿಂದ
ಮೊಗ್ಗಾಗಿ ಸೂರ್ಯನ
ತೇಜಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆದು
ನಿಲ್ಲುವಾ ನಿನ್ನ ಪರಿಯ
ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳುವ ಆಸೆ!!
ಕಿರಣಗಳ ನಡುವೆ ಮಸುಕಾದ
ಮಂಜಿನಲಿ ಮುತ್ತನಿಡುವ
ಆ ರಸ ನಿಮಿಷವ
ಸ್ಪರ್ಷಿಸುವಾಸೆ!!
ತಂಗಾಳಿಯೊಡನೆ ಸಂಭಾಷಣೆಗಿಳಿಯುವ
ಆ ನಿನ್ನ ನರ್ತನದ ಸದ್ದನು
ಕಿವಿಗೆ ಕೇಳುವ ಆಸೆ!
ಕಣ್ಣಿಗೆ ಸೆರೆಯಿಡಿಯುವ ಆಸೆ!
ನಿನ್ನಲ್ಲಿನ ಸವಿಯ ಆ ಪಾಕವನು
ಪತಂಗಕೆ ಇತ್ತು
ಅದರ ರೆಕ್ಕೆಯಲಿ ಬಣ್ಣವಾಗಿ ಬರುವಾಗ
ನನ್ನೆದೆಯೊಳಗೊಂದು ಪುಷ್ಪವು
ಚಿಗುರಿ ಆ ಪತಂಗವಾಗಿ ಹಾರತೊಡಗಿತ್ತು!
ಇನಿತು ನೀ ಜೀವಂತವಿರೆ ಈ ಆತ್ಮಕೆ
ಎಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಸಂತೋಷ...
ನಿನ್ನ ಮಡಿಲ ಬೇರನು ಕಿತ್ತು
ಆ ಕುಂಡದಲಿ ಇರಿಸೆ
ನಿನ್ನ ಆ ಸೊಬಗನು
ಅದನು ಕಾಣುವ
ಎನ್ನಾತ್ಮವನೆಂದಿಗೂ
ಬೇರ್ಪಡಿಸೆನು....
***********************************************************************************************

No comments:

Post a Comment