ನಲ್ಮೆಯ ಗೆಳೆಯ -ಗೆಳತಿಯರಿಗೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಹೃದಯವಾಣಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಆದರದ ಸ್ವಾಗತ... ನನ್ನ ಮನದಾಳದ ಮಾತು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಂಬಿಸಿದ್ದೇನೆ ಬಿಡುವಿದ್ದಾಗ ಓದಿ ಮನಸ್ಸಿನ ನೋವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಗುರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಜೊತೆಗೆ ಸಲಹಿ ಹಾರೈಸಿ :))

Search This Blog

Thursday, July 2, 2015

ಮಾವಿನ ವಾಟೆ


***********************************************************************************************
ಮಾವಿನ ವಾಟೆಯಲ್ಲ ಇದು
ಹ್ರದಯದ ಭದ್ರ ಕೋಟೆ
ನನ್ನೆದೆಯ ಮಾವಿನ
ವಾಟೆಯ ಪ್ರೀತಿಯ ಮೇಲಿನ
ತ್ಯಾಗದ ಹಣ್ಣನು
ನೀ ತಿನ್ನುವಾಗ ಉಳಿಸಿದ
ಒಂದೊಂದು ನಿನ್ನ ಖಾರದ
ಹಲ್ಲಿನ ಉಳಿ ಏಟು
ಹಾಗೆಯೇ ಬರೆಯಂತೆ
ಉಳಿದು ಹೋಗಿದೆ...
ಆ ನೋವಿನಲೂ
ಎನ್ನಾ ಬರೆಯ ಕರೆಗಳನು
ಮರೆಮಾಚಿಸಿ
ತನ್ನ ಗರ್ಭದಲಿ ಹೊತ್ತು
ಆ ಭೂತಾಯಿ ಮತ್ತೆ ಹೊಸ
ಜೀವನವನಿತ್ತು ಹೆಮ್ಮರವಾಗಿಸಿ
ನನ್ನಂತೆಯೇ ಅದೆಷ್ಟೋ
ಪ್ರೀತಿಯ ರಸವ ತುಂಬಿದ
ಹಣ್ಣನು ಸ್ರಷ್ಟಿಸಿ
ನೋವನುಣಿಪಲೆಂದೆ
ಆ ವಾಟೆಯೆಂಬ ಹ್ರದಯವನ್
ಕಲ್ಲಾಗಿಸಿಹನು!
ಅದರೊಳಿರುವ ಮತ್ತೊಂದು
ಹೆಮ್ಮರದ ಮೆದು ಮನಸನು
ಹಾಗೆಯೇ ಬಚ್ಚಿಟ್ಟಿರುವನು
~ಜಿ.ಪಿ.ಗಣಿ~
***********************************************************************************************

No comments:

Post a Comment