ನಲ್ಮೆಯ ಗೆಳೆಯ -ಗೆಳತಿಯರಿಗೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಹೃದಯವಾಣಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಆದರದ ಸ್ವಾಗತ... ನನ್ನ ಮನದಾಳದ ಮಾತು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಂಬಿಸಿದ್ದೇನೆ ಬಿಡುವಿದ್ದಾಗ ಓದಿ ಮನಸ್ಸಿನ ನೋವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಗುರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಜೊತೆಗೆ ಸಲಹಿ ಹಾರೈಸಿ :))

Search This Blog

Friday, August 2, 2013

ರಾಗ-ರೋಗ!

***********************************************************************************************
ತಿನ್ನಲು ಆಸೆಯಿತ್ತು 
ಕಂಡಿತು ಒಂದು ಮಾಗಿದ ಹಣ್ಣು 
ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಕೊಯ್ದರೆ 
ಒಳಗೆ ಕಂಡದ್ದು ಬರೀ ಹುಳುಕು!

ಯೋಚನೆ ಶುರುವಾಯ್ತು 
ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಬೇಕೆಂದಾಗಲೇ 
ಈ ರೀತಿ ಆಗುವುದು
ಕಾರಣ ಏನಿರಬಹುದೆಂದು
ತಿಳಿಯಿತು ಅದರ ಆಯಸ್ಸು
ಮುಗಿದಿತ್ತೆಂದು ಆದರೆ ಜೀವ
ಹೊರಡಲು ಇನ್ನೂ ಸೆಣಸಾಡುತ್ತಿದೆಯೆಂದು!


***********************************************************************************************

No comments:

Post a Comment