ನಲ್ಮೆಯ ಗೆಳೆಯ -ಗೆಳತಿಯರಿಗೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಹೃದಯವಾಣಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಆದರದ ಸ್ವಾಗತ... ನನ್ನ ಮನದಾಳದ ಮಾತು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಂಬಿಸಿದ್ದೇನೆ ಬಿಡುವಿದ್ದಾಗ ಓದಿ ಮನಸ್ಸಿನ ನೋವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಗುರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಜೊತೆಗೆ ಸಲಹಿ ಹಾರೈಸಿ :))

Search This Blog

Thursday, August 22, 2013

ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನ!

***********************************************************************************************
ಹುಟ್ಟು ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯರ ಕೂಡಿ ಬಾಳಲಾಗಲಿಲ್ಲ 
ಆದರೆ ಬದುಕು ಆ ಕೊರೆತೆಯ ನನಗೆ ಉಳಿಸಲಿಲ್ಲ 
ಪೀಡಿಸುವಾಗವಳು ನನಗೆ ಅಕ್ಕರೆಯ ಅಕ್ಕನಂತೆ 
ಮುದ್ದಿಸುವಾಗವಳು ನನಗೆ ಮುದ್ದಾದ ತಂಗಿಯಂತೆ 
ಈ ಎಲ್ಲವ ಕರುಣಿಸುವ ಆ ತಾಯೆಂಬ ಹೆಂಗರುಳಿರಲು
ನನಗೆಂತಾದರೂ ಚಿಂತೆಯುಂಟೆ!

ಕಲಿಸಿರುವವಳು ಈ ಮತಿಗೆ, ಹೆಣ್ಣೆಂಬ ಜ್ಯೋತಿಗೆ 
ಕೇವಲ ಪ್ರೀತಿಯೆಂಬ ತೈಲವಷ್ಟೇ ಸಾಕೆಂದು!

ಕಾಣದ ಕೈಗಳು ಆ ಅಕ್ಕರೆಯ
ಮಮತೆಯ ಇಟ್ಟವು,
ನೋವೆಂದಾಗ ಧೈರ್ಯ
ತುಂಬಲು ಮುಂದಾದವು!
ರಕ್ತ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ
ಆತ್ಮ ಸಂಬಂಧವ ತೋರಿ
ಮನದಲಿ ಅಳಿಯದೆ ಹಾಗೆ ಉಳಿದವು!


~ಜಿ.ಪಿ.ಗಣಿ~
***********************************************************************************************

1 comment:

  1. ಮುಖ ಪುಟ - ಬ್ಲಾಗ್ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯಯ ಒಲುಮೆಗೆ ನಾನೂ ಶಿರ ಬಾಗುತ್ತೇನೆ.

    ReplyDelete