ನಲ್ಮೆಯ ಗೆಳೆಯ -ಗೆಳತಿಯರಿಗೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಹೃದಯವಾಣಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಆದರದ ಸ್ವಾಗತ... ನನ್ನ ಮನದಾಳದ ಮಾತು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಂಬಿಸಿದ್ದೇನೆ ಬಿಡುವಿದ್ದಾಗ ಓದಿ ಮನಸ್ಸಿನ ನೋವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಗುರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಜೊತೆಗೆ ಸಲಹಿ ಹಾರೈಸಿ :))

Search This Blog

Saturday, August 17, 2013

ಅರಿವು!

***********************************************************************************************
ಹರವಿದ ಆಸೆಗೆ 
ಮುಡಿಯುವ ಹೂವು 
ಕೂಡ ಬಾಡುವುದಂತೆ!
ಆಸೆಯೆಂಬುದು ನಿರಂತರ 
ತೃಪ್ತಿಯೆಂಬುದು ಸಾರ್ಥಕ್ಯ
ಅರಿತವನಿಗಷ್ಟೇ ದೊರೆಪುದು 
ಸಮಯವೆಂಬ ಮಾಣಿಕ್ಯ!

~ಜಿ.ಪಿ.ಗಣಿ~
***********************************************************************************************

1 comment:

  1. ಮನದ ಗೋಡೆಯ ಮೇಲೆ ಕೆಟ್ಟಿ ಶಾಸನವಾಗಿಸತಕ್ಕ ಸಾಲುಗಳು.

    ReplyDelete