ನಲ್ಮೆಯ ಗೆಳೆಯ -ಗೆಳತಿಯರಿಗೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಹೃದಯವಾಣಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಆದರದ ಸ್ವಾಗತ... ನನ್ನ ಮನದಾಳದ ಮಾತು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಂಬಿಸಿದ್ದೇನೆ ಬಿಡುವಿದ್ದಾಗ ಓದಿ ಮನಸ್ಸಿನ ನೋವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಗುರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಜೊತೆಗೆ ಸಲಹಿ ಹಾರೈಸಿ :))

Search This Blog

Monday, August 31, 2015


***********************************************************************************************
ಆಗಸದಿ ತಾಯಿ 
ಹೊತ್ತಿರುವಳು ತನ್ನ ಗರ್ಭದೊಳು
ಮುದ್ದಾದ ಶಶಿಯನು
ಮೋಡದ ಕರುಳಬಳ್ಳಿಯ
ಬಿಡಿಸಿ ಹರುಷದ ಮಳೆಯ
ತರಿಸಿ ನಗುವ ತಂದಿಹನಿದುವೇ
ವಸಂತಮಾಸ!!


~ಜಿ.ಪಿ.ಗಣಿ~
***********************************************************************************************

No comments:

Post a Comment