ನಲ್ಮೆಯ ಗೆಳೆಯ -ಗೆಳತಿಯರಿಗೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಹೃದಯವಾಣಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಆದರದ ಸ್ವಾಗತ... ನನ್ನ ಮನದಾಳದ ಮಾತು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಂಬಿಸಿದ್ದೇನೆ ಬಿಡುವಿದ್ದಾಗ ಓದಿ ಮನಸ್ಸಿನ ನೋವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಗುರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಜೊತೆಗೆ ಸಲಹಿ ಹಾರೈಸಿ :))

Search This Blog

Thursday, December 25, 2014

ಕಲ್ಲಿನೊಳಿನ ಮೆದು ಮನಸು


_________________
ರಾಗಿ ಕಾಳ ಕಲ್ಲಿನಂತಿದ್ದ
ನನ್ನೀ ಮನವನು
ಅರೆದು ಪುಡಿ ಪುಡಿ ಮಾಡಿ
ಬಿಸಿ ನೀರ ಪ್ರೀತಿಯನೋಯ್ದು
ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣ ಕೋಲಲಿ
ಮೆದುವಾಗಿ ತಿರುವೆನ್ನನು
ಮುದ್ದು ಮಾಡಿ
ಆವ ಗಂಟಿಲ್ಲದೇ
ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆಯಾಗಿಸಿದ
ನಿನ್ನ ಪ್ರೇಮಕೆ ಶರಣು!
~ ಜಿ.ಪಿ.ಗಣಿ~

No comments:

Post a Comment