ನಲ್ಮೆಯ ಗೆಳೆಯ -ಗೆಳತಿಯರಿಗೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಹೃದಯವಾಣಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಆದರದ ಸ್ವಾಗತ... ನನ್ನ ಮನದಾಳದ ಮಾತು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಂಬಿಸಿದ್ದೇನೆ ಬಿಡುವಿದ್ದಾಗ ಓದಿ ಮನಸ್ಸಿನ ನೋವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಗುರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಜೊತೆಗೆ ಸಲಹಿ ಹಾರೈಸಿ :))

Search This Blog

Wednesday, December 17, 2014

ಪ್ರೇಮದಿಬ್ಬನಿ!
________
ನಿನ್ನಯ ನೆನಪಿನ ಚಳಿಗೆ
ನನ್ನೆದೆಯು ನಡುಗುತ್ತಿದೆ
ಬೆಚ್ಚನೆಯ ಪ್ರೇಮಗಂಬಳಿಯ
ಹೊದಿಕೆಯಾಗಿ
ಆವರಿಸುವೆಯಾ ಓ ಗುಲಾಭಿ
ನನ್ನೀ ಮನವನು


೧-
ಪ್ರೇಮವೆಂದು ಹಕ್ಕಿಯನು
ಬಂದನದಿ ಸಾಕಿ ಸಲಹಿದರದುವೇ
ದಾಸತ್ವ!
ಹೊರ ಬಿಟ್ಟದರ 
ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನು ಸವಿದರದುವೇ
ತಾಯತ್ವ!

-೨.
ಪ್ರೀತಿಗೆ ಬೇಲಿಯಿಲ್ಲ
ಸ್ನೇಹಕೆ ಆಕಾರವಿಲ್ಲ
-೩-
ಎಂದೂ ಕೇಳದ
ನನ್ನೊಳಗಿನ ಹೃದಯದ
ಬಡಿತ
ಕೇವಲ ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣ
ರೆಪ್ಪೆಯ ಗಾಳಿಗೆ
ಕೇಳತೊಡಗಿದೆ
~ಜಿ.ಪಿ.ಗಣಿ~

No comments:

Post a Comment