ನಲ್ಮೆಯ ಗೆಳೆಯ -ಗೆಳತಿಯರಿಗೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಹೃದಯವಾಣಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಆದರದ ಸ್ವಾಗತ... ನನ್ನ ಮನದಾಳದ ಮಾತು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಂಬಿಸಿದ್ದೇನೆ ಬಿಡುವಿದ್ದಾಗ ಓದಿ ಮನಸ್ಸಿನ ನೋವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಗುರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಜೊತೆಗೆ ಸಲಹಿ ಹಾರೈಸಿ :))

Search This Blog

Wednesday, December 17, 2014

ಹೃದಯ ರಂಗೋಲಿ
____________
ನನ್ನೆದೆಯ ಖಾಲಿ ಪುಟಕೆ
ನಿನ್ನಯ ನೆನಪಿನ
ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಭಾವ ಲೇಖನಿಗಳು
ಚಿತ್ತಾರ ಮೂಡಿಸಿ ನನ್ನ
ಮನವನೆಲ್ಲಾ ರಂಗೇರಿಸಿರುತ್ತವೆ

No comments:

Post a Comment