ನಲ್ಮೆಯ ಗೆಳೆಯ -ಗೆಳತಿಯರಿಗೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಹೃದಯವಾಣಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಆದರದ ಸ್ವಾಗತ... ನನ್ನ ಮನದಾಳದ ಮಾತು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಂಬಿಸಿದ್ದೇನೆ ಬಿಡುವಿದ್ದಾಗ ಓದಿ ಮನಸ್ಸಿನ ನೋವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಗುರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಜೊತೆಗೆ ಸಲಹಿ ಹಾರೈಸಿ :))

Search This Blog

Wednesday, December 17, 2014

ಒಲ್ಲದ ಮಾತಿಗೆ
ಸಲ್ಲದ ಪರದಾಟ!
ಮೌನ ಗೀತೆಗೆ
ಸಾಹಿತ್ಯದ ಕಾದಾಟ!


ಸಾಧನ
______
ಇರುವುದೊಂದು ಜೀವನ
ಆಗಬೇಕದು ಪಾವನ
ಅದಕೆ ಬೇಕೊಂದು ಸಾಧನ
ಅದುವೇ ತಿಳಿಯಾದ ಮನ!
ಸಾಮರ್ಥ್ಯ!
_________________
ಹೊರಲು ಶಕ್ತಿಯುಹುದೆಂದು
ತೋಳ್ಬಲದಲ್ಲಿ ಬೆಟ್ಟವನೆತ್ತಲಾದೀತೇ?
ಉದರಕೆ ಹಸಿವಿಹುದೆಂದು
ಕಣ್ಮುಂದಿರುವ ಭೋಜನವನೆಲ್ಲವನು ತಿನ್ನಲಾದೀತೇ?
ಬಟ್ಟೆಯು ಹರಿಯುವುದು
ದಪ್ಪದಳತೆಯ ದೇಹವ ಧರಿಸಿದಾಗ!!
ಹೊಟ್ಟೆಯು ಹೆರುವುದು
ದೇಹದಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೊರೆಯಾದಾಗ!!
ಮನವು ಹರಿಯುವುದು
ತಡೆ ಇಲ್ಲದಾದಾಗ!
ಕೊಳೆತು ನಾರುವುದು
ತಡೆಯನೊಡ್ಡಿದಾಗ!
ಬೇಕೆಂದಾಗ ತಡೆ
ಬೇಡದಾದಾಗ ನಡೆ
ತಡೆ-ನಡೆಯೊಳಗಿನ
ಕಣ್ಣಾ ಮುಚ್ಚಾಲೆಯಾಟವೇ
ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಜೀವನ!
~ ಜಿ.ಪಿ.ಗಣಿ~

1 comment:

  1. ಸಾಧನ ಮತ್ತು ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಸರಿಯಾಗಿ ನಿರೂಪಿತವಾಗಿದೆ.

    ReplyDelete