ನಲ್ಮೆಯ ಗೆಳೆಯ -ಗೆಳತಿಯರಿಗೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಹೃದಯವಾಣಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಆದರದ ಸ್ವಾಗತ... ನನ್ನ ಮನದಾಳದ ಮಾತು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಂಬಿಸಿದ್ದೇನೆ ಬಿಡುವಿದ್ದಾಗ ಓದಿ ಮನಸ್ಸಿನ ನೋವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಗುರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಜೊತೆಗೆ ಸಲಹಿ ಹಾರೈಸಿ :))

Search This Blog

Thursday, January 8, 2015

ನಾನಿನ್ನೂ ಮಾಗಬೇಕಿದೆ


______________
ಮಲಗಿರುವ ಅದೆಷ್ಟೋ ಕನಸಿನ
ಬಾವಲಿಗಳಿಗೆ ಕತ್ತಲಲಿ ಅರುಚಬೇಕಿದೆ
ಭಯದಿ ಅವಿತುಕೊಳ್ಳುವ ಆಮೆಯಂತಹ
ಮನಕೆ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಬೇಕಿದೆ
ಗೂಬೆಯಂತಹ ಸೋಮಾರಿ ದೇಹಕೆ
ಬೇತಾಳನ ಕಾಟ ಬೇಕಿದೆ
ಬಂಧಿಸಿಟ್ಟ ಉಸಿರ ಹಕ್ಕಿಗೆ
ಗರಿಬಿಚ್ಚಿ ಹಾರಬೇಕೆನಿಸಿದೆ
ನೆನ್ನೆ ನಾಳೆಗಳ ತೆವಲಿಗೆ
ಇಂದು ನಾಂದಿ ಹಾಡಬೇಕಿದೆ
ಸುತ್ತಲ ಜಗದ ತಪ್ಪಿಗೆ ಊಸರವಳ್ಳಿಯಾಗದೆ
ಮಧುರ ರಸವ ಹೀರಿ ಪತಂಗವಾಗಬೇಕಿದೆ
ಏನಾದರಾಗಲೀ ನಾನಿನ್ನೂ ಮಾಗಬೇಕಿದೆ!!
~ ಜಿ.ಪಿ.ಗಣಿ ~

No comments:

Post a Comment