ನಲ್ಮೆಯ ಗೆಳೆಯ -ಗೆಳತಿಯರಿಗೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಹೃದಯವಾಣಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಆದರದ ಸ್ವಾಗತ... ನನ್ನ ಮನದಾಳದ ಮಾತು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಂಬಿಸಿದ್ದೇನೆ ಬಿಡುವಿದ್ದಾಗ ಓದಿ ಮನಸ್ಸಿನ ನೋವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಗುರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಜೊತೆಗೆ ಸಲಹಿ ಹಾರೈಸಿ :))

Search This Blog

Tuesday, March 11, 2014

***********************************************************************************************

ಗರಿ ಬಿಚ್ಚಿ ಹಾರಲು
ನರಳುತ್ತಿದೆದೆಯು
ಮರುಗಟ್ಟಿ ಮಣ್ಣಿನ
ಅಂಟಿನಿಂದ
ಆಗಸದಿo ಹನಿಗೈದೆಡೆ
ಒಣಗಿದ ಶ್ವಾಸಕೆ
ಜೀವವನ್ ಇತ್ತಂತೆ.


***********************************************************************************************

No comments:

Post a Comment