ನಲ್ಮೆಯ ಗೆಳೆಯ -ಗೆಳತಿಯರಿಗೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಹೃದಯವಾಣಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಆದರದ ಸ್ವಾಗತ... ನನ್ನ ಮನದಾಳದ ಮಾತು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಂಬಿಸಿದ್ದೇನೆ ಬಿಡುವಿದ್ದಾಗ ಓದಿ ಮನಸ್ಸಿನ ನೋವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಗುರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಜೊತೆಗೆ ಸಲಹಿ ಹಾರೈಸಿ :))

Search This Blog

Tuesday, March 11, 2014

ಅಲೆಮಾರಿ


***********************************************************************************************

ಅಲೆಮಾರಿ...
ನಾ... ಅಲೆಮಾರೀ
ಕೃಪೆ ತೋರಿ...
ನೀ ಬಾರೇ
ಸುಕುಮಾರಿ...

ನಿನ್ನಯ ಮೊಗದಲ್ಲಿನ ಮೊಡವೆ
ದೃಷ್ಟಿ ಬೊಟ್ಟಿನಾ ಒಡವೆ...
ನಸು ನಕ್ಕಿದೆ. ನೀ ಒಲವೇ!
ಮನಕೆ ಸಹಿಸಲಾಗದ
ಯಾಕೀ ಗೊಡವೆ!!!

ಅಲೆಮಾರಿ...
ನಾ... ಅಲೆಮಾರೀ
ಕೃಪೆ ತೋರಿ
ನೀ ಬಾರೇ ಸುಕುಮಾರಿ...

ನಿನ್ನ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆಯಾ ಸದ್ದು
ನನ್ನ ಕಿವಿಗೇ ಮುದ್ದು
ಹೃದಯ ಮಿಡಿತದಾ ಡೋಲು
ಪದಗಳ ಕವಿತೆಯಾ ಸಾಲು
ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣಾ ಮಿಂಚಿನ ನೋಟ
ಒಳಗಡೆ ಚಿಟ್ಟೆಯ ಹಾರಾಟ!

ನಿನ್ನ ಆಗಮನವೇ ಸೂರ್ಯೋದಯ
ನಿನ್ನ ನಿರ್ಗಮನವೇ ಚಂದ್ರೋದಯ
ಎಂದಿಗೂ ನೀ ತರಬೇಡ ಅಮಾಸ್ಯೆಯ
ಬಳಿ ನೀನಿದ್ದರೆ ಬೇಡುವೆ ನಾ
ಸದಾ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯ...

ಅಲೆಮಾರಿ...
ನಾ... ಅಲೆಮಾರೀ
ಕೃಪೆ ತೋರಿ
ನೀ ಬಾರೇ ಸುಕುಮಾರಿ...!

~ ಜಿ.ಪಿ.ಗಣಿ~

***********************************************************************************************

No comments:

Post a Comment