ನಲ್ಮೆಯ ಗೆಳೆಯ -ಗೆಳತಿಯರಿಗೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಹೃದಯವಾಣಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಆದರದ ಸ್ವಾಗತ... ನನ್ನ ಮನದಾಳದ ಮಾತು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಂಬಿಸಿದ್ದೇನೆ ಬಿಡುವಿದ್ದಾಗ ಓದಿ ಮನಸ್ಸಿನ ನೋವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಗುರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಜೊತೆಗೆ ಸಲಹಿ ಹಾರೈಸಿ :))

Search This Blog

Thursday, June 20, 2013

ನೆನಪಿನ ಸಂಗಮ!

***********************************************************************************************
ನಿನ್ನ ನೆನಪೆಂಬುದು ಧುಮ್ಮಿಕ್ಕಿ ಹರಿಯುವ 
ತಿಳಿ ಹಾಲಿನ ಜಲಪಾತವಿದ್ದಂತೆ,
ನಿನ್ನ ತೀವ್ರತೆ ಹೆಚ್ಚಾದಷ್ಟು 
ಎನ್ನ ಹೃದಯವೆಂಬ ನೆಲಕೆ ನಿನ್ನಯ 
ಸ್ಪರ್ಶದ ಕಾತುರತೆ ಉಲ್ಬಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ!

~ಜಿ.ಪಿ.ಗಣಿ~
***********************************************************************************************

1 comment:

  1. ತೀವ್ರತೆಯೇ ದ್ವಿಗುಣಿಸಲಿ ಎಂದಿಗೂನೂ...

    ReplyDelete