ನಲ್ಮೆಯ ಗೆಳೆಯ -ಗೆಳತಿಯರಿಗೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಹೃದಯವಾಣಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಆದರದ ಸ್ವಾಗತ... ನನ್ನ ಮನದಾಳದ ಮಾತು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಂಬಿಸಿದ್ದೇನೆ ಬಿಡುವಿದ್ದಾಗ ಓದಿ ಮನಸ್ಸಿನ ನೋವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಗುರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಜೊತೆಗೆ ಸಲಹಿ ಹಾರೈಸಿ :))

Search This Blog

Sunday, March 24, 2013

ಸೂತ್ರವಿರದ ಗಾಳಿಪಟ

***********************************************************************************************
ಮನದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿಯಿಲ್ಲ ,
ಬರೆಯಲು ಸ್ಪೂರ್ತಿಯಿಲ್ಲ ,
ಖಾಲಿ ಪುಟದ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನ 
ಮುಖದ ಪಟವೂ ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲ ,
ಬರಡಾಗಿದೆ ಮನವು ಇಂದು
ಕಾಣದಾಗಿದೆ ದಾರಿ ಎತ್ತ ಹೋಗಲೆಂದು ,
ಪದಗಳ ಜೊತೆ ನಡೆದಿದೆ ನಿನ್ನ ಹುಡುಕಾಟ
ನಿನ್ನಯ ನೆನಪಿನೊಂದಿಗೆ ಸಾಗಿದೆ ಸೆಣಸಾಟ ,
ಬರುವುದಾದರೆ ಬಂದು ಬಿಡು ನೀ ಪದಗಳಾಗಿ
ತೊರೆಯುವುದಾದರೆ ನೀ ತೊರೆದುಬಿಡು ಕಣ್ಣ ಹನಿಗಳಾಗಿ ,
ನಾನಿಲ್ಲದ ನೀನು
ನೀನಿಲ್ಲದ ನಾನು
ಬರೀ ಪಾತ್ರವೇನು ?
ಜೀವನದ ಪುಟವ , ಗಾಳಿಪಟವ ಮಾಡಿದೆ
ನೀನಿದ್ದ ತನಕ ಅದು ಸೂತ್ರವಿದ್ದ ಗಾಳಿಪಟ
ನಿನ್ನ ಅಗಲಿಕೆ ಇಂದು ಮಾಡಿದೆ
ಸೂತ್ರ ಕಳೆದು ಕೊಂಡ ನಿನ್ನಯ ನೆನಪಿನ ಚಿತ್ರಪಟ ,
ಗಾಳಿ ಬೀಸಿದಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುವ ಹಾಗೆ
ಆಗಾಗ ಗೋತ ಹೊಡೆಯುತ್ತಲೇ ಇದೆ.
ನೆನಪಿನ ದಾರವು ಇರುವ ತನಕ
ನಿನ್ನೊಂದಿಗೆ ಸೆಣಸಾಟ ,
ಅದು ತುಂಡರಿಸಿದಾಗ
ಮತ್ತೆ ಶುರುವಾಗುವುದು
ಗಾಳಿಪಟದ ಹುಡುಕಾಟ ...!! ಹುಡುಕಾಟ... !!

~ಜಿ.ಪಿ.ಗಣಿ~

***********************************************************************************************

1 comment:

  1. ಈ ಖಾಲೀತನದ ಹುಡುಕಾಟದಲ್ಲೇ ಒಲುಮೆಯ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ

    ReplyDelete