ನಲ್ಮೆಯ ಗೆಳೆಯ -ಗೆಳತಿಯರಿಗೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಹೃದಯವಾಣಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಆದರದ ಸ್ವಾಗತ... ನನ್ನ ಮನದಾಳದ ಮಾತು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಂಬಿಸಿದ್ದೇನೆ ಬಿಡುವಿದ್ದಾಗ ಓದಿ ಮನಸ್ಸಿನ ನೋವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಗುರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಜೊತೆಗೆ ಸಲಹಿ ಹಾರೈಸಿ :))

Search This Blog

Friday, March 15, 2013

ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸು !

***********************************************************************************************
ಬೂದಿ ಮುಚ್ಚಿದ ಕೆಂಡದಂತಿರ್ಪ 
ನೋವನ್ ಬಗೆದು, ಸುಡಲ್ 
ಎಡೆಗಯ್ದೆಡೆ, ಮೂರ್ಖ ನಾನಾಗುವೆ !
ಶಾಂತ ಮನದೊಳ್ 
ನೀರ ಹೊಯ್ಯ್ವಂತೆ 
ದುಗುಡವನ್ ಶಮನಗೊಳಿಸೆ, ಜಾಣ ನಾನಾಗುವೆ !

~ಜಿ.ಪಿ.ಗಣಿ~
***********************************************************************************************

No comments:

Post a Comment