ನಲ್ಮೆಯ ಗೆಳೆಯ -ಗೆಳತಿಯರಿಗೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಹೃದಯವಾಣಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಆದರದ ಸ್ವಾಗತ... ನನ್ನ ಮನದಾಳದ ಮಾತು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಂಬಿಸಿದ್ದೇನೆ ಬಿಡುವಿದ್ದಾಗ ಓದಿ ಮನಸ್ಸಿನ ನೋವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಗುರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಜೊತೆಗೆ ಸಲಹಿ ಹಾರೈಸಿ :))

Search This Blog

Wednesday, March 6, 2013

ಭಾವದರಗಣಿ

***********************************************************************************************
1. ತುಮುಲ !

ನಿನ್ನ ಈ ಮೌನ 
ನನ್ನಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಯಿತು ಬಿಗುಮಾನ !

2. ಕಣ್ಣ ಮುಚ್ಚಾಲೆ !

ನಿನ್ನ ಮರೆಯಾಗುವಿಕೆ 
ನನ್ನಲ್ಲಿ ಏನೋ ಚಡಪಡಿಕೆ !

3. ಭಾವಸ್ಪರ್ಶ !

ನಿನ್ನ ನೆನೆಪೆಂಬ ಪ್ರೀತಿಯ ಚುಂಬನ 
ನನ್ನ ಮನದೊಳಗೇಕೋ ಕಂಪನ !

4.  ಗುಳಿಗೆ !

ನಿನ್ನ ತುಟಿಯಿಂದ ಬಂದರೆ ಒಂದು ಮಾತು 
ನನಗೆ ತರಿಸುವುದು ಮತ್ತು !

5. ಹಬ್ಬ !

ನಿನ್ನ ಮುದ್ದಾದ ಒಂದು ನಗು 
ಅಂತರಂಗಕೆ ಹಬ್ಬದ ಸೊಬಗು !

6.  ಸ್ವರ್ಗ !

ನಿನ್ನಯ ನೆನೆಪಿನ ಕಲ್ಪನೆಯ ಲೋಕ 
ನನ್ನ ಜೀವಕೆ ಸಂತೃಪ್ತಿಯನೀಯುವ ಸುಂದರ ನಾಕ !

7. ಅರಗಿಣಿ !

ಮೌನದ ಲೋಕಕೆ ನೀನೆ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿ 
ಆ ಮೌನದಿ ಮಾತನಾಡಿಸುವ ನೀನೆ ನನ್ನ ಭಾವದರಗಿಣಿ !

8. ತುಂಟಾಟ !

 ನಿನ್ನ ಸಿಡುಕು ಮೂತಿಯ ಕಾಣಲೆನೆಗೆ ಅದೆಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಸಂತೋಷ 
ಪೀಡಿಸಿ ಪೀಡಿಸಿ ನಿನ್ನ ಮುದ್ದಾದ ಕೈಗಳಿಂದ ತಿವಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಆಹಾ ಎಂತಸ ಉಲ್ಲಾಸ !

9. ತ್ಯಾಗಮಯ ಪ್ರೀತಿ !

ನಿನ್ನೊಡನೆ ಪಂದ್ಯ ಕಟ್ಟುವ ಆಸೆ 
ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೋತು ನಿನ್ನ ಗೆಲ್ಲುವ ಮಹದಾಸೆ !

10. ಮುಗ್ದತೆ !

ನಿನ್ನ ಮುದ್ದಾದ ಚಂದಿರನಂತ ಮೊಗವ ನೋಡುತ 
ನಿನ್ನ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಮಗುವಂತೆ ಮಲಗುವಾಸೆ !

11. ಲೀನ !

ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣಲಿ ನಾ ಬೆರೆತು ನನ್ನ ಕಣ್ಣಲಿ ನೀ ಬೆರೆತು 
ನಾ ನೀನಾಗುವ ಆಸೆ ನೀ ನಾನಾಗುವ ಆಸೆ !

12. ಮುದ್ದು  !

ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಕೈಗಳಿಂದ ಎನ್ನ ಗಲ್ಲವ ಚಿವುಟಿ 
ತಲೆಗೆ ಮೊಟಕಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಆಸೆ !

13. ಅಮೃತ !

ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯೆಂಬ ಪಾನಕವ ಎನಗೆ ಕುಡಿಸಿ 
ಎನ್ನೊಳಗಿನ ಮೂಕ ಭಾವದ ಗಿಣಿಗೆ ಮಾತು ಕಲಿಸಿದೆ !

14. ಸ್ಪಂದನೆ / ತಾಳ ಮೇಳ :

ನಿನ್ನ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆಯ ಸದ್ದಿಗೆ 
ಎನ್ನ ಹೃದಯದ ಬಡಿತ ತಾಳ ಹಾಕುತಿದೆ !***********************************************************************************************

No comments:

Post a Comment