ನಲ್ಮೆಯ ಗೆಳೆಯ -ಗೆಳತಿಯರಿಗೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಹೃದಯವಾಣಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಆದರದ ಸ್ವಾಗತ... ನನ್ನ ಮನದಾಳದ ಮಾತು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಂಬಿಸಿದ್ದೇನೆ ಬಿಡುವಿದ್ದಾಗ ಓದಿ ಮನಸ್ಸಿನ ನೋವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಗುರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಜೊತೆಗೆ ಸಲಹಿ ಹಾರೈಸಿ :))

Search This Blog

Thursday, April 30, 2015

ಫಸಲು!!

***********************************************************************************************
ತಲೆಗೂದಲುಗಳಂತೆ ಅದೆಷ್ಟು
ಆಲೋಚನೆಗಳು ಎದೆಯ ಹೊಲದಳು
ಬೇರೂರಿಹವೋ ...
ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಗುವವು ಬಿಳಿಗೂದಲು
ಬೆಳೆಯ ನಡುವಣವೂ ಕಳೆಯ ಸಾಲು
ಫಸಲಿನ ಇಳುವರಿಗಾಗಿ ಕ್ರತಕ ಗೊಬ್ಬರದ
ಸಿಂಪಡಣೆ!
ಬರುವ ಫಸಲುಗಳಲೆಲ್ಲ
ರೋಗದ ಛಾಯೆ!!

***********************************************************************************************

No comments:

Post a Comment