ನಲ್ಮೆಯ ಗೆಳೆಯ -ಗೆಳತಿಯರಿಗೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಹೃದಯವಾಣಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಆದರದ ಸ್ವಾಗತ... ನನ್ನ ಮನದಾಳದ ಮಾತು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಂಬಿಸಿದ್ದೇನೆ ಬಿಡುವಿದ್ದಾಗ ಓದಿ ಮನಸ್ಸಿನ ನೋವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಗುರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಜೊತೆಗೆ ಸಲಹಿ ಹಾರೈಸಿ :))

Search This Blog

Tuesday, March 31, 2015

ಕಣ್ಣ ಅಣೆಕಟ್ಟನೊಡೆದು ಬರುವ ದುಃಖದ ನೀರಿನಲಿ
ನಿನ್ನ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿಯ ಹೆಸರಿತ್ತು.
ಆ ಹೆಸರಲಿ ಉಪ್ಪು ಇದೆಯೇ ಎಂಬ ಗುಮಾನಿಯಿಂದ
ಸವೆದರೆ,
ಅದೇಕೋ ಬಲು ಖಾರವಾಗಿತ್ತು,!!

No comments:

Post a Comment