ನಲ್ಮೆಯ ಗೆಳೆಯ -ಗೆಳತಿಯರಿಗೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಹೃದಯವಾಣಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಆದರದ ಸ್ವಾಗತ... ನನ್ನ ಮನದಾಳದ ಮಾತು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಂಬಿಸಿದ್ದೇನೆ ಬಿಡುವಿದ್ದಾಗ ಓದಿ ಮನಸ್ಸಿನ ನೋವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಗುರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಜೊತೆಗೆ ಸಲಹಿ ಹಾರೈಸಿ :))

Search This Blog

Thursday, March 5, 2015

WHATSappu!!!!!


ನಡೆದೈತೆ ನಡೆದೈತೆ
ಹುಚ್ಚು ಆಟವೊಂದು
ಈ ಲೋಕದಾ...ಗೆ......
ಕೇಳ್ತೈತೆ ಕೇಳ್ತೈತೆ
ಅದು ಸೆಲ್ ಫೋನು ಒಂದು
ಈ ಹೃದಯದಾ.....ಗೆ .....
ಒತ್ತೋಕೆ ಮನ್ಸು ಕಾಯ್ತಿರ್ತದೆ
ಕುಣಿಯೋಕೆ ಬೆರ್ಳು ರೆಡಿ ಇರ್ತದೆ
ಅಳಲೊಂದು ಮುಖವಾಡ,
ನಗಿಸೋಕೆ ಪವಾಡ
ಗುದ್ದಾಟವೋ .....
ಇದು,
ಸುಳ್ಳಿನ ಅಖಾ.....ಡ!!
ನಡೆದೈತೆ ನಡೆದೈತೆ
ಹುಚ್ಚು ಆಟವೊಂದು
ಈ ಲೋಕದಾ...ಗೆ......
ಲವ್ವಂತೆ ನಗಿಸೋಕೆ ಗಂಡಿದ್ದರೆ
ಡವ್ವಂತೆ ಸುತ್ತೋಕೆ ಹೆಣ್ಣಿದ್ದರೆ
ಯಾರ್ಯಾರು ಕಾರ್ಟೂ....ನು
ಆರಾರಿಗೋ!
ಮನ್ಸೊಂದು ಇನ್ನೊಂದು
ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಗೋ!
ನಡೆದೈತೆ ನಡೆದೈತೆ
ಹುಚ್ಚು ಆಟವೊಂದು
ಈ ಲೋಕದಾ...ಗೆ......
~ಜಿ.ಪಿ.ಗಣಿ~

1 comment:

  1. ಇದೂ ಒಂತರಾ ರೋಗ ಗೆಳೆಯ.
    ಅದಕೇ ನಾನಿಲ್ಲ ಈ ಹುಚ್ಚು ಓಘದಲ್ಲಿ!

    ReplyDelete