ನಲ್ಮೆಯ ಗೆಳೆಯ -ಗೆಳತಿಯರಿಗೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಹೃದಯವಾಣಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಆದರದ ಸ್ವಾಗತ... ನನ್ನ ಮನದಾಳದ ಮಾತು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಂಬಿಸಿದ್ದೇನೆ ಬಿಡುವಿದ್ದಾಗ ಓದಿ ಮನಸ್ಸಿನ ನೋವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಗುರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಜೊತೆಗೆ ಸಲಹಿ ಹಾರೈಸಿ :))

Search This Blog

Saturday, June 7, 2014

ಹುಚ್ಚು ಭಾವದ ನಿಚ್ಚಳ ಪ್ರೀತಿ

***********************************************************************************************
ಸಕ್ಕರೆಯ ಪಾಕದ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಜಾಮೂನಿನಂತಹ ಭಾವಗಳು
ಪ್ರೀತಿಯ ಸಕ್ಕರೆಯ ಪಾಕದ ಸವಿಯು ಕೊನೆಯವರೆಗೂ 
ಭಾವವೆಂಬ ಜಾಮೂನು ಪಾಕದಲ್ಲೇ ಮುಳುಗಿರುವವರೆಗೂ
ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಂದೇಶ ಜಾ"ಮೂನು"
ಪಾಕವಿಲ್ಲದ ಬರಿಯ ಭಾವಗಳ ಸವಿಯು ಕೇವಲ ಅಪೀಮು

---
ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣ ನೋಟದ ಮಿಂಚಿನ ಸಿಡಿಲಿಗೆ
ಹೃದಯದರಮನೆಯ ದೀಪಗಳೆಲ್ಲ
ಹೊತ್ತಿ ಬೆಳಕ ತಂದಿತು.

---
ನಿನ್ನ ಕೂದಲಿನ ಪರೆದೆಯು
ನಮ್ಮಿಬ್ಬರೊಡನೆ ಕಣ್ಣಾಮುಚ್ಚಾಲೆಯಾಡುತ
ಮನದ ಕೂಸಿಗೆ ಕಚಗುಳಿಯಿಡುತಿತ್ತು

---
ನಿನ್ನಯ ಮುದ್ದಾದ ಮೊಗವೆಂಬ ಗೊಂಬೆಯು
ನನ್ನಯ ಮುಗ್ದ ಹೃದಯಕೂಸನು ಆಟವಾಡಲು ಬಾ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಿದೆ.

---
ನಿನ್ನೊಂದು ಆ ಮುಗುಳುನಗೆ
ಮನದ ಮನೆಯ ತುಂಬೆಲ್ಲಾ ದೀಪಾವಳಿಯ ಹಬ್ಬದ ಸಡಗರ.

~ಜಿ.ಪಿ.ಗಣಿ~

***********************************************************************************************

1 comment:

  1. ಮಿಂಚಿನಂತಹ ಸಾಲುಗಳಿವು ದೋಸ್ತ್...

    ReplyDelete