ನಲ್ಮೆಯ ಗೆಳೆಯ -ಗೆಳತಿಯರಿಗೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಹೃದಯವಾಣಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಆದರದ ಸ್ವಾಗತ... ನನ್ನ ಮನದಾಳದ ಮಾತು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಂಬಿಸಿದ್ದೇನೆ ಬಿಡುವಿದ್ದಾಗ ಓದಿ ಮನಸ್ಸಿನ ನೋವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಗುರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಜೊತೆಗೆ ಸಲಹಿ ಹಾರೈಸಿ :))

Search This Blog

Thursday, June 19, 2014

ಅಮೃತಧಾರೆ

***********************************************************************************************
ಕಣ್ಣೆಂಬ ಆಗಸದೊಳ್'
ತುಂತುರು ಹನಿಯನ್ನಿತ್ತೆಡದು ಪನ್ನೀರು
ಬೋರ್ಗರೆವ ಮಳೆಯಾದರದು ಕಣ್ಣೀರು
ಎರಡೂ ನಿನ್ನದಲ್ಲವೇ ಓ ಗುಲಾಭಿ
ಮುಳ್ಳೆಂಬ ನೋವಲಿ ಚುಚ್ಚಿದೆಡೆ ಕಣ್ಣೀರ ಧಾರೆ
ನಲಿವೆಂಬ ದಳದಿ ನಗುವ ಬೀರಿದರದೇ ಪನ್ನೀರ ಧಾರೆ
ಬೆಂಗಾಡಿನ ನನ್ನೀ ಬದುಕ; ನೀ ಬೆಳಗಲು ಬರುವೆಯಾ ಅಮೃತಧಾರೆ

~ ಜಿ.ಪಿ.ಗಣಿ~

***********************************************************************************************

1 comment:

  1. ಕಣ್ಣೀರ ಮಾತೇಕೆ ನಲ್ಲ
    ಪನ್ನೀರು lifeಎಲ್ಲ
    ಅಂದಳಾಕೇ... <3

    ReplyDelete