ನಲ್ಮೆಯ ಗೆಳೆಯ -ಗೆಳತಿಯರಿಗೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಹೃದಯವಾಣಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಆದರದ ಸ್ವಾಗತ... ನನ್ನ ಮನದಾಳದ ಮಾತು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಂಬಿಸಿದ್ದೇನೆ ಬಿಡುವಿದ್ದಾಗ ಓದಿ ಮನಸ್ಸಿನ ನೋವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಗುರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಜೊತೆಗೆ ಸಲಹಿ ಹಾರೈಸಿ :))

Search This Blog

Saturday, June 7, 2014

ಚಿನ್ನದ ಗಿರವಿ ಅಂಗಡಿ

***********************************************************************************************
ನೀನೆಂಬ ಚಿನ್ನದ ಗಿರವಿ ಅಂಗಡಿಗೆ
ನನ್ನ ಹೃದಯದೋಲೆಯನು ಗಿರವಿ ಇಟ್ಟ
ಆ ದಿನದಿಂದ ನಾನು ಬಡವನಾಗಿದ್ದೇನೆ
ನಿನ್ನ ಹುಚ್ಚು ಬಡ್ಡಿಯ ಪ್ರೀತಿಯಲಿ
ನಾನು ಮುಳುಗಿಹೊಗಿದ್ದೇನೆ
ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಹೃದಯದೋಲೆಯನು
ಬಿಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಶಕ್ತಿಯು ಎನಗಿಲ್ಲ
ದಯಮಾಡಿ ಉತ್ತರಿಸು
ನನ್ನ ಬದುಕನು ಕೈಹಿಡಿದು ನೀ ಉದ್ದರಿಸು

~ಜಿ.ಪಿ.ಗಣಿ~

***********************************************************************************************

1 comment:

  1. ಕರಗಿದ್ದಾಳಂತೆ ಗಿರವೀಗಾತಿ..

    ReplyDelete