ನಲ್ಮೆಯ ಗೆಳೆಯ -ಗೆಳತಿಯರಿಗೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಹೃದಯವಾಣಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಆದರದ ಸ್ವಾಗತ... ನನ್ನ ಮನದಾಳದ ಮಾತು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಂಬಿಸಿದ್ದೇನೆ ಬಿಡುವಿದ್ದಾಗ ಓದಿ ಮನಸ್ಸಿನ ನೋವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಗುರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಜೊತೆಗೆ ಸಲಹಿ ಹಾರೈಸಿ :))

Search This Blog

Sunday, December 22, 2013

ಬೈ-2-ಕಾಫಿ

***********************************************************************************************
ನಡುಗುತಿದೆ ಮನವು 
ಪದಗಳ ಹುಡುಕಾಟದಲ್ಲಿ 
ಬೆಚ್ಚನೆಯ ಸವಿನೆನಪಿನ 
ಕಾಣಿಕೆಯನೀಯುವೆಯ 
ಈ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ!
*********************************************************************************************** 

No comments:

Post a Comment