ನಲ್ಮೆಯ ಗೆಳೆಯ -ಗೆಳತಿಯರಿಗೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಹೃದಯವಾಣಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಆದರದ ಸ್ವಾಗತ... ನನ್ನ ಮನದಾಳದ ಮಾತು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಂಬಿಸಿದ್ದೇನೆ ಬಿಡುವಿದ್ದಾಗ ಓದಿ ಮನಸ್ಸಿನ ನೋವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಗುರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಜೊತೆಗೆ ಸಲಹಿ ಹಾರೈಸಿ :))

Search This Blog

Wednesday, January 30, 2013

ಹರಸಾಹಸ!!

***********************************************************************************************


ನಿನ್ನ ಮರೆಯಲು 
ಮಣ್ಣು ರಸ್ತೆಯ ಮನಕೆ 
ಡಾಂಬರಿನ ಕವಚವಾಕಿದೆ 
ಮಾಸದ ನಿನ್ನ ಸವಿನೆನಪಿನ 
ಜಡಿಮಳೆಗೆ ಆ ಕವಚವೂ 
ಆಗಾಗ ಹರಿದುಹೊಗುತ್ತದೆ!

***********************************************************************************************

No comments:

Post a Comment