ನಲ್ಮೆಯ ಗೆಳೆಯ -ಗೆಳತಿಯರಿಗೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಹೃದಯವಾಣಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಆದರದ ಸ್ವಾಗತ... ನನ್ನ ಮನದಾಳದ ಮಾತು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಂಬಿಸಿದ್ದೇನೆ ಬಿಡುವಿದ್ದಾಗ ಓದಿ ಮನಸ್ಸಿನ ನೋವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಗುರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಜೊತೆಗೆ ಸಲಹಿ ಹಾರೈಸಿ :))

Search This Blog

Wednesday, January 16, 2013

ಮಾತು ನಿಂತರೂ ಭಾವ ನಿಲ್ಲದು!

***********************************************************************************************
ಪದಗಳೇ ಕಾಣದ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ 
ದಿಕ್ಕೇ ತೋಚದ ಹಾದಿಯಲಿ 
ಪಯಣಿಗ ನಾನು 
ಯೋಚನೆಯೆಂಬ ರಥದಲ್ಲಿ !

ಅಂತ್ಯವಿಲ್ಲದ ಬಾನಿನಂತೆ
ಬೆಳಕಿಲ್ಲದ ಕಗ್ಗತ್ತಲೆಯಂತೆ 
ಭಾಸವಾಗಿದೆ ಮನಕೆ, ಅದಕೆ 
ಈಗ ಮೌನವೇ ಉತ್ತರವಂತೆ !
~ಜಿ.ಪಿ.ಗಣಿ~
***********************************************************************************************

No comments:

Post a Comment