ನಲ್ಮೆಯ ಗೆಳೆಯ -ಗೆಳತಿಯರಿಗೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಹೃದಯವಾಣಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಆದರದ ಸ್ವಾಗತ... ನನ್ನ ಮನದಾಳದ ಮಾತು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಂಬಿಸಿದ್ದೇನೆ ಬಿಡುವಿದ್ದಾಗ ಓದಿ ಮನಸ್ಸಿನ ನೋವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಗುರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಜೊತೆಗೆ ಸಲಹಿ ಹಾರೈಸಿ :))

Search This Blog

Wednesday, January 30, 2013

ಭಿಕ್ಷೆ !

***********************************************************************************************
ಇವನ ಕರೆವರು ಬೀದಿ ಭಿಕ್ಷುಕ !
ಬೀದಿ ಬೀದಿ ಅಲೆಯುತ್ತ 
ಚಿಲ್ಲರೆ ಬೇಡುವವನೇ ಈತ, ಭಿಕಾರಿ !!

ಅವನ ಕರೆವರು ಲಂಚ ಭಕ್ಷಕ !
ಬೀದಿ ಬೀದಿ ಅಲೆಸಿ ಚಪ್ಪಲಿಯ
ಸವೆಸುವಂತೆ ಮಾಡುವವನೇ ಆತ, ಅಧಿಕಾರಿ!!


***********************************************************************************************

No comments:

Post a Comment